Uniunea Arhitecților din România (UAR) are ca scop promovarea arhitecturii și urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit și a peisajului. UAR este o asociație profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfășoară o activitate de utilitate publică pe durata nelimitată, dispunând de buget și patrimoniu propriu.
 

Noutăți

Arhivă anunțuri, comunicate, evenimente →


Arhitectura

Publicațiile UAR

Publicaţiile UAR: revista „Arhitectura” fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecţilor Români; „Observatorul Urban Bucureşti” un proiect cultural al UAR ce monitorizează intervenţiile ce ţin de cadrul construit; BIUAR - Buletinul informativ al UAR, privind evenimentele organizaţiei, etc.

Bienala de la Veneţia

Concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la Bienala de Arhitectura de la Venetia organizat la fiecare 2 ani de către Uniunea Arhitectilor din România impreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului National, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român.

Bienala Naţională de Arhitectură

Bienala Naţională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecţilor care se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediţii, aprobat de senatul UAR

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este atât spaţiu expoziţional, cât şi sediu al bibliotecii, al arhivei UAR, a librăriei ARHILIBRA şi al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor şi este principalul spaţiu în care se desfăşoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanţarea proiectelor cu caracter cultural şi social ce au ca scop susţinerea obiectivelor incluse în statutul şi strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluţii pentru un anume loc şi/sau pentru un program de arhitectură, spaţii publice, oraşe sau aşezări rurale, amenajări, design grafic etc

UAR Itinerarii Culturale

Excursii organizate de UAR, atât pentru tineri cât şi pentru pensionari având ca însoţitori un ghid de specialitate arhitect desemnat de către UAR şi un ghid al agenţiei de turism pentru problemele de organizare.