Patrimoniu

Patrimoniul U.A.R. este format din: drepturile și obligațiile aferente bunurilor moștenite de la Societatea Arhitecților Români; drepturile și obligațiile aferente bunurilor dobândite de U.A.R. Din patrimoniul U.A.R. mai fac parte, cu titlul de proprietate: sediile centrale și după caz teritoriale, sediile Centrelor de Odihnă și Cultură ale Arhitecților (C.O.C.A.), precum și inventarul bibliotecilor și fototecilor, colecțiile de artă și mobilier, arhivele de proiecte, panourile expozițiilor de arhitectură, arhivele administrative și de personal și altele aflate deja ȋn posesia U.A.R., precum și cele care vor fi dobândite pe orice cale legală de către U.A.R. Filialele U.A.R. pot avea patrimoniu propriu, ȋn condițiile legii, care ȋntregește patrimoniul U.A.R.

Administrarea, întreținerea și exploatarea patrimoniului imobiliar al U.A.R. se realizează în cadrul compartimentului imobiliar. Compartimentul imobiliar al U.A.R. este condus de către un Director de patrimoniu. Compartimentul își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Senat.

Patrimoniu imobil

București – Sediul central/Secretariat

București – Centrul de Cultură Arhitecturală J.L.Calderon

C.O.C.A. Sinaia – Vila „Constantin Pandele”, Sinaia

Casa cu Blazoane – com. Chiojdu, județul Buzău

Patrimoniu mobil

Biblioteca

Arhiva de proiecte

Arhiva de fotografii

Arhiva documentară

Revista Arhitectura – http://arhitectura-1906.ro

Observatorul Urban București – http://www.observatorulurban.ro/

BIUAR

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Naţională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Naţională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecţilor și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediţii, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este atât spaţiu expoziţional, cât şi sediu al bibliotecii, al arhivei UAR, a librăriei ARHILIBRA şi al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor şi este principalul spaţiu în care se desfăşoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanţarea proiectelor cu caracter cultural şi social ce au ca scop susţinerea obiectivelor incluse în statutul şi strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluţii pentru un anume loc şi/sau pentru un program de arhitectură, spaţii publice, oraşe sau aşezări rurale, amenajări, design grafic etc

UAR Itinerarii Culturale

Excursii organizate de UAR, atât pentru tineri cât şi pentru pensionari având ca însoţitori un ghid de specialitate arhitect desemnat de către UAR şi un ghid al agenţiei de turism pentru problemele de organizare.