Economic

Activitatea financiară și economică a U.A.R. include rapoartele financiare trimestriale, întocmirea și execuția bugetului, administrarea, întreținerea și exploatarea patrimoniului imobiliar al U.A.R.

Resursele financiare ale U.A.R. se constituie din cotizațiile anuale ale membrilor, beneficii din activitățile organizate de U.A.R.; subvenții și donații de fonduri și bunuri de la diferite persoane sau organizații din țară și din străinătate, venituri din taxa timbrului de arhitectură, încasări provenite din publicații, produse de publicitate și sponsorizări și alte venituri.

Conturi bancare UAR

CUI: 8236717

Conform Hotărârii Senatului U.A.R nr. 28/7.12.2012 cuantumului cotizației membrilor U.A.R. este de 420 lei pe an.

Daca plata se face până la data de 30 aprilie a fiecarui an, se acordă o bonificație și se achită suma de 350 lei.

Nu se acceptă ca plata să se efectueze fracționat.

Cotizațiile se pot achita de către arhitecții membrii ai U.A.R., numerar, prin virament bancar în contul U.A.R. sau prin mandat poștal.

Pentru plata cotizației de membru UAR, vă rugăm să folosiți următorul cont:
RO04 BRDE 410S V208 5861 4100
deschis la BRD, Sucursala Academiei (exceptând membrii Filialei UAR Brașov)

Contul folosit pentru plata cotizației de către membrii UAR din Filiala Brașov este:
RO24 RNCB 0285 0084 3544 0009
deschis la BCR, Sucursala Unic

Contul folosit pentru plata cotizației de către membrii UAR din Filiala Sibiu este:
RO89 BRDE 410S V869 5368 4100
deschis la BRD- Agenția HIPODROM Sibiu

Pentru plata taxei Timbrului de Arhitectură:
RO67 RNCB 0285 0084 3544 0011
deschis la BCR sucursala Unic 

Tranzacțiile în EURO se realizează în contul:
RO34 CECE B319 C1EU R270 7426
cod Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication -SWIFT: CECEROBU, descis la CEC Bank, sucursala Sala Palatului.

Notă: Pentru completarea ordinului de plată, vă rugăm să folosiți următorele detalii referitoare la beneficiarul plății:
Beneficiar: Uniunea Arhitecților din România
Cod fiscal: 8236717

Filiala Prahova: RO78 RNCB 0285 0084 3544 0007

Filiala Maramureș: RO02 RNCB 0285 0084 3544 0017

Filiala Timiș: RO29 RNCB 0285 0084 3544 0016

Filiala Cluj: RO40 RNCB 0285 0084 3544 0012

Filiala Suceava-Botoșani: RO07 RNCB 0285 0084 3544 0024

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Naţională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Naţională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecţilor și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediţii, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanţarea proiectelor cu caracter cultural şi social ce au ca scop susţinerea obiectivelor incluse în statutul şi strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluţii pentru un anume loc şi/sau pentru un program de arhitectură, spaţii publice, oraşe sau aşezări rurale, amenajări, design grafic etc

UAR Itinerarii Culturale

Excursii organizate de UAR, atât pentru tineri cât şi pentru pensionari având ca însoţitori un ghid de specialitate arhitect desemnat de către UAR şi un ghid al agenţiei de turism pentru problemele de organizare.