Arhiva de proiecte

O componentă importantă a patrimoniului UAR este constituită de arhiva de proiecte, documente sau obiecte donate sau lăsate în custodia UAR de către arhitecți ori de către descendenți ai acestora. Arhiva cuprinde schițe, planuri, proiecte sau părți de proiecte, dar și desene sau lucrări de grafică în tehnici diverse ale arhitecților.

Au fost complet cercetate sau sunt în curs de ceretare arhivele:

Arhiva mai cuprinde proiecte sau lucrări ale arhitecților Constantin Joja, Nicolae Diaconu, Paul Emil Miclescu, Andrei Pănoiu, Alexandru Beldiman, Peter Derer, Irina Popovici, Martin Pinchis etc, care nu au fot încă inventariate și cercetate.

                                                                                                                                             

Din septembrie 2016 cercetarea arhivei de proiecte aflate în fondul arhivistic al UAR a beneficiat de o îmbunătățire radicală a condițiilor de lucru odată cu mutarea biroului pentru cercetarea și conservarea arhivelor de proiecte într-un spațiu corespunzător de la Centrul de Cultură Arhitecturală din Str. J. L. Calderon nr. 48. Anterior, din aprilie-mai 2014 când a fost organizat, biroul a funcționat în sediul UAR din Calea Victoriei nr. 126.

Activitatea biroului arhivistic este susținută de două persoane:

Dotarea biroului a fost asigurată de la începutul activității sale fără investiții, folosindu-se atât piese existente în patrimoniul UAR, completate cu mic mobilier, echipamente IT și de birotică proprietatea personalului UAR care lucrează în cadrul arhivei de proiecte. Compartimentele funcționale ale UAR au asigurat necesarul de materiale consumabile, cât și cheltuielile aferente funcționării curente (chirie, utilități, curățenie etc.).

Proiectele arhivate cuprind planșe pe hârtie, calc, foiță, hârtie ozalid, copii xerox, planșe lipite pe carton, realizate în tehnici diverse: creion, tuș, acuarelă, guașă, ceracolor etc., albume cu fotografii sau fotografii disparate.

Planșele au fost găsite într-o stare precară de păstrare, pe parcursul anilor fiind depozitate în suluri, tuburi, dar și-n mape sau de regulă  sub formă de teancuri dezorganizate, de forme și dimensiuni diverse care corespund formelor de arhivare ale proprietarilor inițali, dar de regulă sunt rezultatul întâmplării.

După caz a fost necesară curățarea (desprăfuirea) planșelor, inclusiv înlăturarea mucegaiului după unele planșe. În funcție de starea acestora s-au executat reparații punctuale, operațiunii necesare în special la planșele desenate pe calc sau foiță, mai sensibile la trecerea timpului.

La artefactele din ceramică sau lemn (cazul colecției arh. Ioana Grigorescu), depozitate și manevrate impropriu, după scoaterea din cutiile în care au fost păstrate s-a efectuat curățarea atentă a acestora, cât și operații de primă urgență de conservare/reparare.

Catalogarea și digitalizarea arhivei se face în următoarele faze:

 

Text: arh. Rodica Panaitescu

Foto: Răzvan Hatea  

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc