Publicat: 4 iulie 2012, ultima actualizare: 5 iulie 2012

Consolidare, restaurare si remodelare functionala - Casa cu Blazoane, Chiojdu, judetul Buzau

In data de 27.04.2012, Uniunea Arhitectilor din Romania (UAR), in calitate de beneficiar, a semnat cu Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - contractul de finantare pentru implementarea proiectului intitulat Consolidare, restaurare si remodelare functionala Casa cu Blazoane, Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, judetul Buzau. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni. Proiectul este finantat din Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului; Domeniul de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, iar Organismul Intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est.

Poiectul are o valoare totala de 6.319.249,28 lei, cu o valoare a fondurilor nerambursabile solicitate de 4.981.617,34 lei. Se vizeaza consolidarea, restaurarea si remodelarea functionala a „Casei cu Blazoane" din Comuna Chiojdu, monument istoric pentru care Ministerul Culturii si Patrimoniului National a acceptat in prealabil propunerea UAR privind schimbarea grupei valorice din „B" (importanta locala) in „A" (importanta nationala). Proiectul este privit ca o prioritate de dezvoltare regionala, fiind unul ce subliniaza potentialul turistic al regiunii. Proiectul va dezvolta o gama larga de bunuri si servicii, achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, constructii, transporturi, industria alimentara, industria mica si de artizanat). Alaturi de restaurarea cladirii si mansardarea podului acesteia, se vor efectua lucrari de refacere a zidului de incinta, de asigurare a accesului pietonal si de amenajare a terenului adiacent cladirii (spatii verzi, amfiteatru in aer liber etc.) si se va realiza un punct de informare.

Informatii suplimentare se pot solicita asistent managerului de proiect, Alina Stoica, la telefon 0728.980.975 sau la adresa de mail: duopart@hotmail.com.

18.06.2012

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc