LANSARE Concurs Internațional de Soluții RECLAIMING THE RIVER

RECLAIMING THE RIVER 

REABILITAREA ȘI REACTIVAREA SPLAIULUI UNIRII ÎN ZONA MĂRĂȘEȘTI – TIMPURI NOI – MIHAI BRAVU

Ordinul Arhitecților din România (OAR), Filiala București a Ordinului Arhitecților din România, (OAR_B) în cadrul Anualei de Arhitectură București au bucuria de a anunța lansarea Concursului Internațional de Soluții „Reabilitarea și reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărășești – Timpuri Noi – Mihai Bravu - RECLAIMING THE RIVER”.

Obiectivul principal al concursului este selectarea celui mai bun concept de amenajare a Splaiului Unirii, în zona dintre podul Mărășești și podul Mihai Bravu, astfel încât să creeze un spațiu public vibrant, adresat numărului de utilizatori crescând și un context atractiv pentru o dezvoltare urbană de calitate a zonei. În urma acestei competiții, Primăria Sectorului 3 va contracta serviciile de proiectare ale autorilor în scopul unui intervenții de calitate.

Miza acestui concurs este de a adresa o problematică majoră a orașului prin intervenții de mică anvergură, dar care să reușească să refacă organicitatea legăturilor în contextul urban imediat.

Concurenții sunt încurajați să reflecteze asupra relației dintre natural și antropic, pe care forma actuală a râului o generează, prin soluții care să pună în balanță atât elementele istoriei, inclusiv cea de data recentă, cât și rezolvările tehnice inovatoare din perspectiva managementului ecologic al apei sau introducând tematica biodiversității și considerând râului ca un posibil culoar ecologic.

Autoritatea Contractantă este Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, proprietarul și administratorul spațiilor publice ce fac obiectul investiției.

Acest concurs se încadrează în preocupările mai largi, în curs și de perspectivă, ale Primăriei Sectorului 3 de a îmbunătăți calitatea spațiului urban și viața locuitorilor. În acest sens, la cererea Primăriei Sectorului 3, OAR_B, împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” și cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, au organizat în anul 2018 un workshop pentru analiza spațiilor publice de pe întreg teritoriul Sectorului 3. Concluziile acestuia, indicând și zonele a căror problematică complexă este bine să fie abordată prin intermediul unor concursuri de arhitectură de soluție, le găsiți aici.

Organizatorul concursului este Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (OAR_B) prin Anuala de Arhitectură București în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR), organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și aprecierea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public. În acest sens, OAR promovează politici și practici profesionale care apreciază patrimoniul construit și favorizează producția unei arhitecturi de valoare, domenii fundamentale pentru calitatea vieții. 

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. 

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

Membri supleanți:

1.   arh. Jette Cathrin Hopp

2.   peisagist Victor Dijkshoorn

3.   arh. Marius Cătălin Moga

4.   peisagist Vera Dobrescu

5.   arh. Mihai Vărzan

8.   arh. Alex Axinte

9.   arh. urb. Cristina Enache

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 180.000 RON, fără TVA       

Premiul II:  33.613,44 RON 

Premiul III: 18.907,56 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului

data publicării în SEAP

Vizită sit*

20/06/2020

Data limită Predare proiecte 

17/08/2020

ora 17:00

Jurizare proiecte

21 - 23/08/2020  

Anunț oficial câștigător 

(conferință de presă cu juriul)

24/08/2020

Publicarea Rezultatelor pe Site-ul oficial al competiției

24/08/2020

* În măsura în care nu vor exista restricții de trafic cauzate de pandemia Covid-19.

Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: 

www.oar.archi/ro/concursuri/reclaiming-the-river

și în limba Engleză:

www.oar.archi/en/concursuri/reclaiming-the-river-1

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul, pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/

Întrebările privind competiția vor fi transmise pe pagina oficială a competiției la secțiunea ”Am nevoie de lămuriri – adaugă o întrebare”.

_____________________________ 

Contact de Presă:

Iulia CUCU

e-mail: concursuri@oar.archi

tel: (+4) 021.31. 26.34

tel: (+4) 0730.092.199

Comunicat de Presa RECLAIMING THE RIVER.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc