In memoriam arh. Daniela Demetriu

Data nașterii

8 august 1952

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

SC Carpati Proiect SRL

Sef colectiv arhitectura

Experiența profesională

Perioada

2006-pana in prezent                                               

Funcția sau postul ocupat

Sef colectiv arhitectura la SC Carpati Proiect SRL

Principalele activități și responsabilități

Arhitect proiectant, sef de proiect, sef proiect specialitate, indrumator stagiu arhitect stagiar

Numele și adresa angajatorului

SC Carpati Proiect SRL, Strada Stirbey Voda 43, sector 1, Bucuresti:

- Consolidare, reabilitare, extindere si restaurare fatada imobil , B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31,           Bucuresti- sediul Primarie Sector 5

  - Complex multifunctional Tei-Toboc- Sediu Administrativ II ( sef proiect)

  -Corp „PRECIS”-Universitatea Politehnica Bucuresti (sef proiect)

  -Refacere club Floreasca(sef proiect )

Tipul activității sau sectorul de activitate

-Consolidare , restaurare si extindere Scoala Generala nr.11, Sos. Kiseleff, Bucuresti ( sef proiect)

-Consolidare , extindere si refunctionalizare Pavilion V,Spital M. Bals, Bucuresti ( sef proiect)

-Consolidare , extindere si  refunctionalizare Spital C-tin Angelescu, Bucuresti ( sef proiect)

-Parc cultural insula Plumbuita, sector 2, Bucuresti (sef proiect)

-Reabilitare, modernizare si echipare Spital Clinic de Urgenta-Ilfov-Bucuresti (sef proiect)

-Reabilitare a 242 blocuri de locuinte, sector 1, Bucuresti

-Extindere Ministerul Educatiei ,Cercetarii si Tineretului ( sef proiect)

    -Campus scolar tip 10 Sali de clasa-proiect tip (sef proiect)

 -Biblioteca Nationala a Romaniei, Bucuresti (sef proiect corp D)       

 -S.N.S.P.A.-Scoala nationala de studii politice si administrative-Bucuresti ( sef proiect)

 -Campus scolar tip 10 Sali de clasa- Branesti( sef proiect)

    -Consolidare Palat Victoria, Bucuresti (coautor)

                        -Hala de productie- S.C.Kandia Excelent S.A-Bucuresti.(sef proiect)

Perioada

1989- 2006             

Funcția sau postul ocupat

Arhitect proiectant S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.

Principalele activități și responsabilități

Arhitect proiectant, sef de proiect, sef proiect specialitate

Numele și adresa angajatorului

SC Carpati Proiect SRL, Strada Stirbey Voda 43, sector 1, Bucuresti

Tipul activității sau sectorul de activitate

-Proiectare arhitectura, asistenta tehnica, indrumator stagiu arhitect stagiar

-Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru fizica pamantului – Magurele (sef proiect)

-Centru de pregatire si perfectionare Romsilva – Bucuresti (sef proiect CPP)

-Locuinte de serviciu – firma Electrototal –Bucuresti (coautor)

-Scoala Americana – Bucuresti – AISB (Sala de sport)

- Muzeul National de Arta Contemporana a Romaniei – Bucuresti (colaborator)

  - Ansamblu locuinte Baneasa (sef proiect)

  - Banca Nationala a Romaniei - modernizare,Bucuresti (coautor)

  - Reamenajare club Progresul BNR, Bucuresti, restaurant (sef proiect) - Stadion 14.000 locuri Progresul BNR, Bucuresti (coautor)

 - Vila 29 BNR, Snagov  (colaborator)

 - Reamenajare vila BNR Poiana Stanii,Sinaia   (sef proiect)

-Modernizare hotel Crown Plaza-Flora-Bucuresti (coautor)

Perioada

  1984-1989

Funcția sau postul ocupat

  Arhitect proiectant

Principalele activități și responsabilități

 Arhitect proiectant, sef de proiect, sef proiect specialitate

Numele și adresa angajatorului

 SC Carpati Proiect SRL, Strada Stirbey Voda 43, sector 1, Bucuresti

Tipul activității sau sectorul de activitate

- Corp B4 Palatul Parlamentului, Bucuresti  (coautor)-

Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplines principale studiate / competențe dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplines principale studiate / competențe dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplines principale studiate / competențe dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala 

-2006

 Management General si Comunicare Manageriala

-1995

 Management in Arhitectura

Center for International Business, Harding University – Arkansas SUA & Institutul de 

Arhitectura „Ion Mincu”

 1992

 Utilizator PC

Curs AUTOCAD

Institutului de Arhitectura “Ion Mincu” Bucuresti  - catedra INFORMATICA

Perioada

 1971-1977

Calificarea / diploma obținută

 Arhitect diplomat- diploma nota 10

Disciplines principale studiate / competențe dobândite

Arhitectura  si urbanism

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

 Institutului de Arhitectura “Ion Mincu” Bucuresti    atelier arh. Gabriel Cristea

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala 

Membru fondator  al Ordinuuil Arhitectilor din Romania

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e)

Franceza, engleza

Autoevaluare

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba

franceza

franceza

franceza

franceza

franceza

Limba

 engleza

engleza

engleza

engleza

engleza

(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi

Competente și abilități sociale

Abilitate de a lucra in echipa pluridisciplinare, adaptabilitate, comunicare facila cu beneficiarii si colegii, deschidere spre nou, interes pentru profesie 

Competențe și aptitudini organizatorice

 capacitate de a organiza activitatile intrerdisciplinare in cadrul proiectelor, abilitate de a coordona un colectiv  de proiectare, de a stabili un program de lucru pentru toate fazele de proiectare

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

  Cunostiinte in utilizarea computerului (Autocad, Microsoft office, Word, Internet) 

Competențe și aptitudini artistice

Grafica-absolvent Scoala Populara de Arta-Sibiu

Permis(e) de conducere

Categoria B

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul C.V. sunt corecte si corespund realitatii.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc