Doina Cristea 1938-2016

"Doamna Profesor DOINA CRISTEA ne-a părăsit discret, așa cum a trăit, parcă temătoare să nu ne supere.

Am cunoscut-o ca un cadru universitar devotat școlii și studenților până la epuizare. Am cunoscut-o în evoluția sa ca pedagog, ajuns la performanțe de natură să impresioneze, deopotrivă, studenți surprinși de felul în care i-a apropiat de meserie fără compromisuri, fără toleranțe nesincere, cu tact și responsabilitate, dar și cadre didactice care au constatat câte „secrete” ale dăruirii față de profesiune conduc spre reușite emoționante în formarea oamenilor.

Am cunoscut-o ca un coleg matur, tenace și grijuliu pentru parcurgerea împreună a unor trepte pe scara complexității meseriei de urbanist, sesizând că întotdeauna era „cu un pas înaintea tuturor”, grație unei dorințe excepționale de a se informa, documenta, perfecționa.

Am văzut-o fericită când a ajuns să vadă, să simtă, să perceapă direct „fenomene” arhitecturale și urbanistice care impresionau lumea profesioniștilor prin coerență, inedit, particularizare și când a putut să explice, transmițând direct celor din jurul său aceste percepții.

Am văzut-o „împrietenindu-se” cu calculatoarele  la o vârstă la care alții le detestă. 

I-am sesizat retragerea din zona „vizibilului” în momentul în care a considerat că trebuie să elimine cu delicatețe uitări sau respingeri nepermise dintr-o societate frământată, parcă să facă loc unor actori grăbiți care uită că transferul de experiențe și competențe trebuie ocrotit, mai ales când înaintașii sunt lucizi, profesioniști și doritori de a face loc cu eleganță, urmașilor.

Mereu surprinși de plecarea dintre noi a unor oameni pe care i-am iubit și i-am respectat uităm că timpul nu așteaptă și credem că destinul e vinovat de „răpirea” liniștii de a-i avea alături tot timpul.

Rămânem cu amintirea Doamnei Prof. Dr. Arh. Doina Cristea ca un eminent reprezentant al generației de arhitecți-urbaniști care au consolidat noua școală dedicată acestei profesiuni și noua gândire modernă, europeană, strategică de dezvoltare a teritoriului românesc." Arh. Doina Bubulete

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc