Uniunea Arhitecților din România anunță cu profund regret dispariția arh. Ioan Vlad Goia (1943-2016)

Uniunea Arhitecților din România anunță cu profund regret dispariția arh. Ioan V. Goia.

Ioan Goia s-a născut la 24 octombrie 1943 la Cetatea Albă, Basarabia.

A absolvit liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, Școala Tehnică de Arhitectură și Construcția Orașelor în 1962 și Institutul de Arhitectură Ion Mincu București în 1968.

I-a avut profesori la atelier și mentori pe arh. Constantin Furmuzache, arh. Puiu Săvescu, arh. Tiberiu Niga, arh. Aurelian Trișcu, arh. Radu Mănăila. Îndrumători la proiectul de diplomă, "Unitate de locuit - satelit, 10000-12000 locuitori, cu amplasament în zona Herăstrau-Jianu, București", i-au fost prof. arh. Tiberiu Niga și asist. arh. Radu Mănăila.

În anii 1970-1978 este șef colectiv de proiectare și apoi Arhitect Șef al Municipiului Buzău. De-a lungul anilor 1979-2000, arh. Ioan Goia a lucrat la G.S.C.F.I. București, Institutul de Proiectare Carpați, COOP Proiect, Combinatul Fondului Plastic, coordonând colective, compartimente de proiectare, lucrând la o mare varietate de programe de arhitectură în domeniul civil, industrial, agricol, mobilier, etc.

Arh. Ioan Goia a fost membru OAR, UAR și RUR.

În perioada 2006-2007 a fost cadru didactic asociat la UAUIM.

Dintre lucrările de arhitectură elaborate de arh. Ioan V. Goia, amintim:

A proiectat mai multe monumente precum "Voievodul", Panteonul eroilor militari din războaiele 1916 și 1944, "Regina Maria", din Onești, Mausoleul și monumentul eroilor militari români din războiul din 1916, Siriu.

În 2007 începe doctoratul cu tema "Evoluția conceptului de locuire in activitatea de proiectare a prof. arh. Tiberiu Niga". 

În ultima perioadă s-a dedicat cercetării operei arhitectilor Ioan și Tiberiu Niga, în teza de doctorat " Arhitecții Ioan și Tiberiu Niga - Repere ale tranzitiei de la eclectism la modernism în arhitectura românească".

Susținerea publică a tezei trebuia să aibă loc în curând.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc