In memoriam arh. Mircea Călin LUNGU

În zorii zilei de 12 octombrie 2018, s-a stins din viață arhitectul MIRCEA CĂLIN LUNGU.

Născut în data de 10 iulie anul 1954, a fost o personalitate marcantă în arhitectura românească.

Decizia de a deveni arhitect a luat-o în clasa a zecea, imediat după ce a avut o discuție cu tatăl său care dorea ca fiul lui să devină medic, pentru a continua tradiția familiei.

”De atunci, consider că m-am comportat exact în spiritul deciziei mele, făcând cu dăruire totul în meseria mea”, spunea el .

A absolvit ''Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu” din București  în anul 1980.

A devenit arhitect practician la Trustul de Construcții Industriale Bihor, unde  a avut ocazia să lucreze într-un colectiv performant. S-a remarcat ca un bun arhitect chiar de la început, atunci când a fost trimis în Turkmenistan, într-o misiune profesională.

În perioada anilor 1990-1993, a oficiat cu demnitate și profesionalism în funcția de  Arhitect Șef al orașului Oradea. Deși vremurile acelea erau tulburi și cu intense mutații sociale si politice, Arhitectul Lungu, a condus cu onoare și acribie profesională Serviciul de Urbanism din cadrul primăriei.

Cinstea și onestitatea l-au definit de la primii pași pe care i-a făcut în cadrul profesiei. 

În anul 1994 s-a dedicat practicii liberale în domeniul privat, considerând că după evenimentele din 1989 decizia de a fi independent a fost esențială și foarte folositoare.

În data de 20 decembrie a aceluiași an, a înființat renumita firmă ATRIUM PROJECT , unde a clădit cu dragoste de oameni și anvergură morală, un praxis  puternic , care a devenit etalon în proiectarea de arhitectură locală. A susținut  o intensă activitate  profesională închinată bunăstării celor din jur. Când vorbea despre firma lui spunea că sloganul ei este: „Calitatea este întotdeauna obiectivă, pe când frumosul este întotdeauna subiectiv”.

A înregistrat succese notabile în misiuni și programe de arhitectură importante. Din portofoliul arhitectului Mircea Călin Lungu la capitolul  lucrări realizate dar și aflate doar în faza de proiect ,se pot enumera câteva care i-au fost dragi :Biserica ortodoxă „Pogorârea Duhului Sfânt” din cartierul Ioșia, situată lângă Sala Sporturilor, Spitalul de Oncologie Oradea, Biserica „Sfântul Dumitru” , Fântânile Regiei Apă-canal de pe strada Transilvaniei, Ansamblul locuințe colective, Ioșia Residence, Cartierul Luceafărul – Selina, Locuințe colective - strada Xenopol, Sediul Electrica din  Cantemir si Griviței, Sediul Finanțelor Publice Aleșd, Extindere Primaria Aleșd, toate acestea  pe plan local, iar pe plan național s-a remarcat cu Cartierul Deal din Odorheiul Secuiesc, Patinoarul artificial acoperit Carta în județul Harghita, Casele plutitoare pe Dunăre, brațul Chilia, Ștrand public Predeal, Biserica Romano-Catolică Orșova și multe altele. Nu putem neglija Capela Comemorativă Emanuil Gojdu din Budapesta.

Aș menționa de asemenea la capitolul realizări, Premiul Guvernului României din anul  2004, Pentru Păstrarea Patrimoniului Național și Regional.

A împlinit cu har și modestie o intensă activitate de apostolat  în învățământul de arhitectură local, fiind profesor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții, între anii 2009- 2012. A continuat apoi să fie dascăl și în practica privată, formând cu dăruire în toți acești ani, generații întregi de tineri profesioniști apți în domeniul arhitecturii și urbanismului. A fost preocupat de continuitate, pentru a lăsa consistență și valoare în urma sa.

Arhitectul Lungu Mircea Călin, este membru fondator al OAR Romania, preluând funcția de Președinte al Filialei locale Bihor chiar din anul 2001, când aceasta s-a constituit sub atenta lui supraveghere. A condus această formațiune profesională mai multe mandate succesive, lăsându-și amprenta asupra a tot ceea ce a realizat.

''A practica arhitectura înseamnă să ai vocație'', spunea arhitectul Mircea Călin Lungu, într-un interviu din presa locală. Pentru el arhitectura a fost un mod de viață. Iar el pentru noi, a fost în primul rând un foarte bun prieten.

DRUM LIN către LUMINĂ, prieten drag! 

Te vom păstra în amintirea noastră și te vom recunoaște în ceea ce ai lăsat în urma ta.

Condoleanțe familiei!

Arh. Dan Costa, în numele colegilor de la Ordinul Arhitecților Filiala Bihor

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc