Ion Caramitru

IN MEMORIAM ION CARAMITRU

A plecat dintre noi o personalitate unică a artei, culturii, istoriei contemporane. Un om de o mare forță morală, un artist înzestrat cu talent multilateral, o conștiință puternică, de singulară anvergură, care a știut să perceapă timpul, să-l pătrundă și să urmeze calea dreaptă.

A știut să lupte pentru idealuri, să le materializeze, să le apere, să nu renunțe la principii. A știut să construiască pentru semeni. O prezență carismatică, seducătoare, irezistibilă, de o eleganță plină de noblețe. Dar, înainte de toate, un OM, un LIDER, un CONSTRUCTOR, un CREATOR DE UIMITOARE VIZIUNE. Principial, curajos, tenace, și-a urmat fără să se abată, cu orice riscuri, convingerile. A avut un neobișnuit simț al realităților prezente și, mai ales, viitoare. 

A participat din tot sufletul la Revoluția din 1989, sperând în realizarea idealurilor democratice. Dar foarte curând a simțit nevoia să se depărteze de formele în care aceste idealuri s-au distorsionat. N-a încetat, cu toate acestea, să acționeze în noile condiții pentru a genera o restructurare a instituțiilor culturale în favoarea artistului și a spiritului său creator. Disciplinat, riguros, cu mare putere de muncă și cu știința și stăruința lucrului bine făcut, se pregătea minuțios pentru fiece demers pe care și-l propunea informându-se, documentându-se temeinic, până la detaliu. Cunoștea legile și le privea în ansamblul legislației europene, se pricepea să le conceapă, să le aplice adaptat la realitățile românești. A avut în vedere statutul artistului, stăruind și izbutind să-l impună în calitatea lui de creator. A întemeiat, încă din 1990, UNITER-ul, Uniunea Teatrală din România, asociație de breaslă devenită model pentru lumea artistică. I-a dat un prestigiu internațional prin activitatea lui personală și prin aceea a colaboratorilor. A răsfrânt asupra întregii comunități a teatrului românesc propria sa strălucire de artist și de reprezentant de elită al breslei. A fost un excepțional ministru al culturii, competent, activ, eficient, devotat interesului național. A fost curajos și tenace. Convins că libertatea de a spune adevărul este unul dintre puținele câștiguri ale Revoluției, nu s-a sfiit niciodată să discute deschis lucrurile sensibile și să-i îndemne și pe alții să facă la fel. A avut o remarcabilă forță interioară cu care s-a protejat de atacuri, nedând replică nici la jigniri mărunte, dar nici la cabale, convins că ele se sting din propria lor sterilitate, zădărnicie, reavoință. Credea în corectitudine și în victoria ei. Credea în Dumnezeu și în izbânda binelui. S-a identificat cu interesul comun și, deși a fost extrem de dezamăgit de toate disfuncțiile, mizeriile, afacerile murdare, semnele decăderii și necinstei, nu a abandonat propria sa stăruință de a a merge până la capăt în ceea ce putea să realizeze. Când se angaja în ceva se implica prin toată ființa și cu toată puterea.

A fost un excepțional actor, regizor, director de teatru, sprijinitor al tinerilor artiști. A avut întotdeauna o deschidere specială pentru ei, dorind să-i promoveze, să-i impulsioneze, să-i călăuzească să aspire la cultură, măiestrie, temeinicie profesională. După cum a avut întotdeauna grija de a oferi actorilor maturi și în vârstă condițiile și prilejul de a crea după impulsul și dorința lor interioară. A dorit ca artiștii seniori să aibă un trai decent, să fie feriți de umilința sărăciei, uitării și desconsiderării. A urmărit ca profesioniștii de teatru să fie respectați după valoarea și aspirațiile lor. A realizat pentru ei, împreună cu echipa sa, lucruri fără precedent.

Plecarea lui Ion Caramitru lasă un gol imens ale cărui proporții și semnificații se vor vedea în timp. Abia atunci se va contura amplitudinea personalității sale, dimensiunile ei neobișnuite. Abia atunci se va releva dimensiunea reală a pierderii noastre…

Dumnezeu să-i dea lumină, pace, odihnă, după frumusețea sufletului său și după toate realizările pe care le-a înfăptuit!

Iar nouă, puterea de a le păstra și a le duce mai departe. 

SENATUL UNITER 

Radu AfrimFelix Alexa, Puiu AntemirMiklós Bács, Emil BoroghinăDragoș BuhagiarAdi Carauleanu, Ana Ciontea, Marina ConstantinescuAura Corbeanu, Alice GeorgescuGeorge MihăițăVirginia MireaDoina ModolaViorica PetroviciVictor RebengiucGábor TompaVlad Zamfirescu.

6 septembrie 2021

- https://www.uniter.ro/in-memoriam-ion-caramitru/

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc