Publicat: 27 ianuarie 2020

Concurs de soluții: Centrul pentru artă, tehnologie și experiment Multiplexity Timișoara, 2020

Comunicat presa MULTIPLEXITY.pdf

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea Concursului de Soluții „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment – MultipleXity”.

Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenului și imobilelor din cadrul fostuluiansamblu industrial de pe str. Take Ionescu, aflate în proprietatea Municipalității din Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care se va numi MultipleXity.

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural și tehnologic prin multiple funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere și depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 și integrând și Muzeul Corneliu Miklosi(bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să faciliteze și încurajeze prin experiment inițiative și proiecte aflate lagranița dintre tehnologie și artă. MultipleXity va oferi un spațiu deschis și liber, cu o infrastructură accesibilă pentruproiecte și experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte și produse artistice, tehnologice prin colaborareintensivă.

Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), care este atât proprietarulterenului și al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenții, cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile de proiectare pentru intervenția pe care o dorește.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA,prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari                                              

1.  arh. Ana-Maria Zahariade                           

2.  arh. Marius Miclăuș                                    

3.  arh. Constantin Gorcea

4.  arh. Liviu Zăgan

5.  arh. Ștefan Ghenciulescu

6.  Sorina Jecza – manager cultural

7.  Dan Diaconu – reprezentant AC, viceprimar PMT

Membri supleanți

 8. arh. Sorin Ciurariu – reprezentant AC

9. arh. Daniela Calciu

---------------------------------------

str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, 010312 București, Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34

F: + 40 (0) 21 317 26 35

E: office@oar.archi

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoarea maximă la nivelul sumei de 2.502.706,95 RON, fără TVA

Premiul II: 50.000 RON

Premiul III: 35.000 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului

25.01.2020

(data publicării în SEAP)

Vizită sit

14.02.2020

Dată limită predare proiecte

15.04.2020, ora 16:00

Jurizare proiecte

23-26.04.2020

Anunț oficial câștigător

27.04.2020

(conferință de presă cu juriul)

Publicarea rezultatelor pe site-ul oficial al

27.04.2020

competiției

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: www.oar.archi/ro/concursuri/centrul-pentru-arta-tehnologie-si-experiment-multiplexity

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul, pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

www.facebook.com/OARNational/ sau OAR Concursuri: www.facebook.com/oar.concursuri/

Întrebările privind competiția vor fi transmise pe pagina oficială a competiției la secțiunea ”Am nevoie de lămuriri – adaugă o întrebare”.

str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, 010312 București, Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34

F: + 40 (0) 21 317 26 35

E: office@oar.archi

Contact de Presă:

Iulia CUCU

e-mail: concursuri@oar.archi

tel: (+4) 021.31. 26.34

tel: (+4)0730.092.199

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc