In memoriam arh. Păsat Elena Cristiana

Cu regret si eternă durere anunț trecerea la cele veșnice a mamei mele, arhitect Păsat Elena Cristiana, în seara zilei de 02.05.2020.

După finalizarea Școlii Medii Tehnice de Arhitectură, din cauza conjuncturii politice a vremii, a reușit să-și îndeplinească visul de a deveni arhitectă după o lungă așteptare de 8 ani, absolvind  Institutul de Arhitectură ”Ion Mincu” în 1967. A lucrat la Institutul Proiect București din 1958 și până la retragerea din activitate, în iunie 1990. A fost șef de proiect pentru lucrările de sistematizare ale ansamblurilor Baicului, Pantelimon, Mărgeanului precum și pentru lucrări din Măgura Vulturilor, a participat în cadrul colectivului de proiectare la lucrări de dotare cu bazine de înot pentru școli și grădinițe și pentru zona Școalei.

Dumnezeu să o primească în Împărăția Sa.

R.I.P.
Bogdana Petre

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc