Prevederi legale si criterii privind acordarea indemnizatiei de merit

LEGEA Nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit:

Extras:
ART. 1. - Pentru realizari deosebite si pentru recompensarea unei activitati de notorietate in domeniul culturii, stiintei si sportului se instituie indemnizatia de merit.
ART. 2. - Indemnizatia de merit se acorda personalitatilor romane de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului.
ART. 5. - (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe tara si este neimpozabil.
(2) Numarul total de indemnizatii de merit este de 1.500.
(3) Numarul de indemnizatii de merit acordate anual se stabileste prin legea bugetului de stat.

HOTARÂRE DE GUVERN Nr. 859 din 17 iulie 2003
privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit

ANEXA 1
NORME de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1
(1) Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, indemnizatia de merit se acorda personalitatilor romane de prestigiu, pentru realizari deosebite si pentru recompensarea unei activitati de notorietate în domeniul culturii, stiintei si sportului.
(2) Indemnizatia de merit se acorda persoanelor nominalizate de Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, denumita în continuare Comisia nationala, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit prevazute în prezentele norme de aplicare a legii.

ART. 4
(1) Indemnizatia de merit se acorda, de regula, pe viata.
(2) Comisia nationala poate revoca hotararea de nominalizare pentru acordarea indemnizatiei de merit în cazuri temeinic motivate.

ART. 5
(1) Comisia nationala stabileste numarul de indemnizatii de merit care se acorda pentru fiecare dintre domeniile prevazute la art. 1 din lege.
(2) Comisia nationala propune numarul de indemnizatii de merit care se acorda anual în vederea stabilirii acestora prin legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(3) din lege.

ART. 6
(1) In vederea acordarii indemnizatiei de merit, potentialii beneficiari vor depune la registratura institutiilor prevazute la art. 3 din lege urmatoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) documentele care atesta îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit;
c) recomandarea institutiilor prevazute la art. 3 si/sau a uniunilor de creatie prevazute la art. 4 alin. (1) din lege.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi depuse pâna la data de 1 mai a fiecarui an, iar în anul 2003, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

ART. 8
(1) Indemnizatia de merit se poate acorda persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate.

E. Domeniul arhitecturii
ART. 14
Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit în domeniul arhitecturii sunt urmatoarele:
a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne si internationale; premii ale Uniunii Arhitectilor din România;
b) merite deosebite în domeniul conservarii patrimoniului national construit;
c) merite deosebite în creatia de arhitectura si urbanism, confirmate de organizatiile profesionale locale.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc