Publicat: 9 aprilie 2019

Expoziție de acuarelă arh. Toma Olteanu, 16 aprilie, ora 17.00, în Calderon 48

Toma Olteanu, profesionist și om de cultură, care a făcut proiectare de arhitectură și carieră didactică cu vocație și pasiune, s-a născut la 31.03.1935 la București. 

Toma Olteanu a absolvit Institutul de Arhitectură Ion Mincu în 1959. De atunci și până la trecerea în neființă, activitatea didactică din cadrul învățământului de arhitectură a reprezentat o parte importantă a vieții sale, având contribuții personale importante în perfecționareaînvățământuluide· arhitecturăși adaptarea acestuia la normele europene. Fiind înzestrat cu talent didactic, Toma Olteanu a transmis studenților săi dragostea pentru profesia de architect, susținînd ideea stimulării interesului și activității studenților pe tot parcursul elaborării proiectelor.

Cercetarea a făcut întotdeauna parte integrantăactivităților din cadrul institutului sau din cea de exercitare a profesiunii de arhitect.Pe lângă teza de doctorat „Revitalizarea zonelor comerciale tradiționale”(1999), Toma Olteanu a participat la studii și proiecte întocmite în cadrul Institutului deArhitectură: blocuri de locuit în Harghita, studii de amplasament locuințe terasate la Brăila, detaliu urbanism Centrul Oradea, Municipiul Sfântul Gheorghe, etc.

Dintre proiectele și concursurile la care a participat în calitate de autor sau coautor, în colectiv, desfășurată încadrul unor institute de proiectare amintim: școli, centru comercial, blocuri de locuințe, proiecte de urbanism. Pentru orașul Onești a proiectat complex școlar profesional, blocuri de locuit P + 4, P + 10, primul centru comercial al orașului (1965)și magazinuluniversal(ISCAS - PRODOMUS), detaliu urbanism zona centrală Miercurea Ciuc, Hotel Forum Costinești (I.P.Carpați), PUD extindere Muzeu Antipa, studii pentru Victoria Business Plaza (colaborare BIP), etc.

Toma Olteanu a fost „membru al unei elite memorabile de arhitecți” (Romeo Belea) participînd în echipă cu Constantin Dobre, Victor Ivaneș, Radu Tănăsoiu și alți arhitecți, la proiecte și concursuri naționale și internaționale. Dintre acestea amintim concursuri naționale: Premiul I, Centru oraș Timișoara, stațiunea Sovata, ansamblu ateliere pentru artiști, piața Teatrului Național Iași, zona centrală Râmnicu Vîlcea, sistematizarea stațiunii Costinești, zona centrală Bistrița, Petroșani, ansamblul pe Calea Victoriei, Premiul II, cartier Titan, cartier Ploiești, zona centrală Iași, participări concursuri internaționale, centru conferințe, sediile IAEO- UNIDO (Viena), zona centrală a orașului Karlsruhe –Germania, Plateau Beaubourg - Centrul culturalParis, Piața Dante, Genova –Italia.

Pentru proiectarea ansambluluidelocuinteși comerț în orașulOnești, Toma Olteanu a primit premiul Uniunii Arhitecților din România.

Pentru realizarea unor importante proiecte arhitecturale și urbanistice și a activității didactice, Toma Olteanu a fost decorat în februarie 2003 de către Președintele României cu Ordinul Național “Pentru Merit” în grad de Cavaler.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc