In memoriam arh. Zoicaș Silviu Corneliu

Ne luăm rămas bun de la cel ce a fost dipl. arh. ZOICAȘ SILVIU CORNELIU, un om bun, discret, blând și generos.

Tată iubitor, soț ocrotitor, arhitect talentat. Un arhitect ,,de modă veche'' aplicat, inspirat, dedicat vocației de arhitect. Nu l-au motivat niciodată obiectivele materialiste,  financiare, necăzând pradă tentațiilor  lumii actuale, rămânând modest și uman.

Semnătura sa pe un proiect a  însemnat erudiție dar și aplicație, casele proiectate de el au o amprentă unică în Timișoara dar și în alte locuri din țară, ceea ce constituie în plus, perenitatea faptelor sale. Iubea frumosul, muzica, natura și cărțile. 

Mereu atent la nevoile celor din jur, dispus să ajute cunoscuți și necunoscuți. Ne va lipsi prezența lui calmă, răbdătoare care oferea echilibru și siguranță. Plecat atât de repede dintre noi, lasă un gol greu exprimabil nu doar soției Liliana, fiului Emil și fraților lui ci și tuturor acelora care l-au cunoscut, stimat și apreciat. 

Va rămâne mereu în inimile noastre copleșite de tristețe. 

Soția Arh Zoicaș Liliana

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc