Publicat: 3 martie 2016

Simpozionul dedicat împlinirii a 125 de ani de la înființarea Societӑții Arhitecților Români (SAR)

Vineri, 26 februarie 2016, a avut loc în Aula Bibliotectii Centrale Universitare Simpozionul dedicat împlinirii a 125 de ani de la înființarea Societӑții Arhitecților Români (SAR).

Programul evenimentului a cuprins 3 comunicӑri privind istoricul organizӑrii breslei până în zilele noastre.

Pregӑtite de cӑtre arhitecții Nicolae Lascu, Alexandru Beldiman și Peter Derer, prezentӑrile au fost completate de intervenția arhitectului Ioan Goia, o scurtӑ și documentatӑ incursiune referitoare la primul sediu al SAR. La final, au fost prezentate câteva dintre lucrӑrile arhitecților cӑrora le-a fost conferit premiul "Duiliu Marcu" de cӑtre Academia Românӑ în perioada 2010 – 2015.

Fotografii arh. Mircea Țibuleac și arh. Dumitru Fanea

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc