Economic

Activitatea financiară și economică a U.A.R. include rapoartele financiare trimestriale, întocmirea și execuția bugetului, administrarea, întreținerea și exploatarea patrimoniului imobiliar al U.A.R.

Resursele financiare ale U.A.R. se constituie din cotizațiile anuale ale membrilor, beneficii din activitățile organizate de U.A.R.; subvenții și donații de fonduri și bunuri de la diferite persoane sau organizații din țară și din străinătate, venituri din taxa timbrului de arhitectură, încasări provenite din publicații, produse de publicitate și sponsorizări și alte venituri.

COTIZAȚIA ANUALĂ DE MEMBRU ȘI PLATA ACESTEIA

·       Potrivit Hotărârii Senatului nr. 30 din 5 oct. 2010, cuantumul cotizației anuale de membru al Uniunii Arhitecților din România este de 420 lei.

Reduceri sau majorări ale cotizației anuale:

·       Cotizația se achită pentru fiecare an până la data de 31 decembrie.

·       Cotizația anuală se reduce la 350 lei dacă aceasta se achită pentru anul în curs până la data de 30 aprilie.

·       Cotizația anuală se majorează la 500 lei dacă aceasta nu se achită pentru anul în curs până la data de 31 decembrie.

Mențiune: cotizația majorată la 500 lei se aplică începând cu cotizația anului 2018.

PLATA COTIZAȚIEI:

·       Membrii Uniunii Arhitecților din România pot achita cotizația numerar sau prin virament bancar, astfel:

în numerar:

-       la Uniunea Arhitecților din România din str. Jean Louis Calderon, nr. 48, Sector 2, București de către membrii structurilor teritoriale fără personalitate juridică (sucursale), care nu au subcont;

-       la sediul filialelor cu personalitate juridică de către membrii acestora sau la sediul structurilor fără personalitate juridică (sucursale).

prin virament bancar:

-       la Uniunea Arhitecților din România se achită în contul RO04 BRDE 410S V208 5861 4100, deschis la BRD Sucursala Academiei, CUI (cod unic de înregistrare) 8236717 de către membrii structurilor teritoriale fără personalitate juridică (sucursale) care nu au subcont;

-       în contul filialelor cu personalitate juridică de către membrii acestora sau în subcontul structurilor teritoriale fără personalitate juridică (sucursale), care au subcont.

Pentru informații suplimentare:

Telefon: 021 315 60 73; 0737.01.77.85

Persoană de contact: Viorica Țepure

TIMBRUL ARHITECTURII

Uniunea Arhitecților din România este beneficiar al timbrului arhitecturii. Plata timbrului arhitecturii se face în contul RO67 RNCB 0285 0084 3544 0011, deschis la BCR sucursala Unic, CUI (cod unic de înregistrare) 8236717

·       Legea 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 507 din 7 iulie 2008.

·       Ordinul 2823/1566/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, cu modificările și completările ulterioare (este Ordin comun al ministrului culturii și cel al finanțelor publice).

Informații suplimentare

Telefon: 021 315 60 73; 0733 680 657

Persoană de contact: Mirela Mercurianu

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Naţională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Naţională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecţilor și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediţii, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanţarea proiectelor cu caracter cultural şi social ce au ca scop susţinerea obiectivelor incluse în statutul şi strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluţii pentru un anume loc şi/sau pentru un program de arhitectură, spaţii publice, oraşe sau aşezări rurale, amenajări, design grafic etc