Economic

Activitatea financiară și economică a U.A.R. include rapoartele financiare trimestriale, întocmirea și execuția bugetului, administrarea, întreținerea și exploatarea patrimoniului imobiliar al U.A.R.

Resursele financiare ale U.A.R. se constituie din cotizațiile anuale ale membrilor, beneficii din activitățile organizate de U.A.R.; subvenții și donații de fonduri și bunuri de la diferite persoane sau organizații din țară și din străinătate, venituri din taxa timbrului de arhitectură, încasări provenite din publicații, produse de publicitate și sponsorizări și alte venituri.

Cotizația anuală de membru și plata acesteia

Senatul UAR a aprobat în data de 23 septembrie un nou cuantum al cotizației anuale, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Cotizația anuală este de 600 lei și se achită până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul în curs. În cazul în care cotizația anuală de membru se plătește până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru anul în curs, membrii beneficiază de reducerea cotizației cu 100 lei și vor achia 500 lei. 

Membrii UAR aflați la începutul carierei profesionale, cu vârsta de până la 30 ani, beneficiază de reducere a cotizației cu 250 lei și achită 350 lei. Plata se poate face pe întreg parcursul anului în curs pentru anul în curs. 

Pentru membrii UAR care nu își achită cotizația pentru anul în curs până la 31 decembrie a anului în curs, vor achita o cotizație de 750 lei.

Plata cotizației:

Membrii Uniunii Arhitecților din România pot achita cotizația numerar sau prin virament bancar, astfel:

în numerar:

prin virament bancar:

Pentru informații suplimentare:
Telefon: 021 315 60 73 sau  0737 017 785
Persoană de contact: dna. Viorica Țepure

Timbrul arhitecturii

Uniunea Arhitecților din România este beneficiar al timbrului arhitecturii. Plata timbrului arhitecturii se face în contul RO67 RNCB 0285 0084 3544 0011, deschis la BCR sucursala Unic, CUI (cod unic de înregistrare) 8236717

Legea 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 507 din 7 iulie 2008.

Ordinul 2823/1566/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, cu modificările și completările ulterioare (este Ordin comun al ministrului culturii și cel al finanțelor publice).

Timbrul arhitecturii este în valoare de 0,50/00 din valoarea investiției, indiferent de beneficiarul sau de destinația acestuia. Timbrul arhitecturii se adaugă la valoarea investiției și se achită odată cu taxa pentru autorizația de construire. Timbrul arhitecturii se percepe pentru toate investițiile efectuate pe baza proiectelor elaborate de arhitecți sau conductori arhitecți, în limitele competențelor pe care aceștia le au prin lege și pentru a căror realizare este necesară, potrivit legii, autorizația de construire – pct. 1 din Anexa nr. 7: TIMBRUL ARHITECTURII, din Ordinul 2823/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor de la art. 41 alin. (1) lit. f din 0626/2000, cu modificările și completările ulterioare, uniunea Arhitecților din România publică anual, în Monitorul Oficial al României, raport de activitate și situațiile financiare, inclusiv cele din timbrul arhitecturii. Pentru anul 2017 raportul de activitate și situațiile financiare s-au publicat în Monitorul Oficial nr. 1269/30 martie 2018, Partea a IV-a.

Informații suplimentare:
Telefon: 021 315 60 73 sau 0733 680 657
Persoană de contact: dna. Mirela Mercurianu

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc