Patrimoniu

Patrimoniul U.A.R. este format din: drepturile și obligațiile aferente bunurilor moștenite de la Societatea Arhitecților Români; drepturile și obligațiile aferente bunurilor dobândite de U.A.R. Din patrimoniul U.A.R. mai fac parte, cu titlul de proprietate: sediile centrale și după caz teritoriale, sediile Centrelor de Odihnă și Cultură ale Arhitecților (C.O.C.A.), precum și inventarul bibliotecilor și fototecilor, colecțiile de artă și mobilier, arhivele de proiecte, panourile expozițiilor de arhitectură, arhivele administrative și de personal și altele aflate deja ȋn posesia U.A.R., precum și cele care vor fi dobândite pe orice cale legală de către U.A.R. Filialele U.A.R. pot avea patrimoniu propriu, ȋn condițiile legii, care ȋntregește patrimoniul U.A.R.

Patrimoniu imobil

BucureștiCentrul de Cultură Arhitecturală J.L.Calderon

București – Secretariat Sucursale București S1, S2, S3, S4, S5, S6

Casa de odihnă și cultură arhitecturală - Sinaia

Casa cu Blazoane – com. Chiojdu, sat Chiojdu, județul Buzău

Patrimoniu mobil

Biblioteca 

Arhiva de proiecte 

Arhiva de fotografii 

Arhiva documentară

Revista Arhitectura 

BIUAR - Buletinul Informativ al UAR

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc