Publicat: 7 august 2020

SOLICITARE TRANSMITERE EXPRESII DE INTERES (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIE FIRME)

ROMÂNIA

ȚARA: ROMÂNIA

Acord Avans pentru Pregătirea Proiectului Cartierul pentru Justiție 

Avans pentru Pregătirea Proiectului nr. P 497-0001

TitluAudit Tehnic de Calitate și Analiză Independente - Servicii de Consultanță pentru Planuri și Studii legate de Proiectarea Cartierului pentru Justiție

Nr. de Referință CS-1-2

Guvernul României a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costurile pregătirii PROIECTULUI DE DEZVOLTARE A CARTIERULUI PENTRU JUSTIȚIE și intenționează să utilizeze o parte din această finanțare pentru servicii de consultanță. Obiectivul serviciilor de consultanță („Serviciile”) este furnizarea de servicii de consultanță pentru audit din punct de vedere al calității tehnice, în numele MJ / DIPFÎE (Unitatea de Implementare a Proiectului - UIP pentru Proiectul Cartierul pentru Justiție), al proiectului noii construcții Cartierul pentru Justiție, cu scopul de a asigura controlul calității documentației și etapelor de proiectare, necesare pentru lucrările viitoare de construcție a cartierului.

Serviciile de consultanță („Serviciile”) includ:

A) Evaluarea calității și analiza noilor proiecte (urbane și clădiri) / soluții tehnice elaborate pentru Cartierul pentru Justiție de către echipele de proiectare;

B) Furnizarea de servicii de verificare a documentației tehnico-economice solicitate de legislația națională / românească pentru Studiul de Fezabilitate pentru Cartierul pentru Justiție.

Consultantul își va desfășura activitatea într-o perioadă de aproximativ 24 luni. Volumul estimat de muncă este de: 33,5 luni-om, din care contribuția personalului cheie este de 8,5 luni-om, iar a restului personalului de 25 luni-om.

Termenii de Referință (TOR) detaliați pentru această activitate sunt atașați la această solicitare de transmitere expresii de interes.

Ministerul Justiției - Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFÎE) invită firmele de consultanță eligibile („Consultanți”) să își exprime interesul în furnizarea Serviciilor. Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua Serviciile. Criteriile de preselecție sunt:

• Experiență generală relevantă în domeniul proiectării clădirilor, inclusiv infrastructura aferentă (structură, arhitectură, instalații - electrice, mecanice, HVAC -, finisare, liste de cantități, etc.), cu minimum 8 ani de experiență demonstrată în domeniul lucrărilor de construcții civile;

• Experiență specifică: cel puțin 2 contracte anterioare similare, aferente dezvoltării de proiecte detaliate pentru obiective mari de construcție (investiții mai mari de 10 milioane de euro);

• Expertiză în cele mai recente standarde de proiectare ecologică și metodologii de rezistență seismică pentru clădiri publice;

• Experiența specifică dovedită în pregătirea documentației de proiectare referitoare la ansamblurile urbane reprezintă un avantaj;

• Experiența relevantă în desfășurarea unor activități similare legate de proiectare pentru instituții judiciare publice din state membre ale UE sau țări candidate, sau potențiale candidate, sau la nivel internațional, reprezintă un avantaj;

• Experiența cu contracte de tip FIDIC reprezintă un avantaj.

• Experiența cu proiecte finanțate de Banca Mondială reprezintă un avantaj.

Experții Cheie nu vor fi evaluați în faza de preselecție.

Atragem atenția Consultanților interesați asupra secțiunii III, alineatele, 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul de Achiziții pentru Împrumutații IPF” al Băncii Mondiale, ediția din iulie 2016, revizuită în noiembrie 2017 și august 2018, care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte firme pentru a-și îmbunătăți calificările, dar trebuie să indice clar dacă asocierea este sub forma unei asocieri de firme și / sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri de firme, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători în solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Un consultant va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție pe baza Calității și Costului, prevăzută în Regulamentul de Achiziții.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului de lucru (orele 09:00 – 17:0O).

Expresiile de interes trebuie să fie transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă sau prin e-mail) până pe 7 iulie 2020, ora 17:00.

Ministerul Justiției

Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe - DIPFÎE

În atenția: Doamnei Adriana-Victoria Gheorghiu, manager adjunct de proiect

                 Domnului Radu-Emil Șendroiu, asistent achiziții

Strada Apolodor numărul 17, sector 5, 050741, București, România

Tel: +40 037 204 1157

Fax: +40 037 204 1092

E-mail: adriana.gheorghiu@just.ro; radu.sendroiu@just.ro

Site web: http://www.just.ro

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc