Publicat: 1 septembrie 2016

Alter Arhitecturi

Aptitudinile, ideile și preocupările dobândite în școala de arhitectură deschid o plajă largă de posibilități de dezvoltare a strategiilor profesionale în prelungirea activităților de proiectare ilustrate prin expoziția concurs.

Pentru a oferi o imagine cât mai completă a peisajul arhitectural din România anului 2016, această expoziție urmărește să adune abordări alternative ale practicii arhitecturii, care nu urmăresc neapărat realizarea unei construcții sau amenajarea unui spațiu, dar participă la recuperarea sau instituirea de noi repere ale culturii arhitecturale din țara noastră.

Astfel, lansăm invitația pentru prezentarea de proiecte, acțiuni, inițiative civice, evenimente, workshop-uri, expoziții, cercetări, și orice alte activități care ilustrează preocuparea arhitecților pentru :

  1. noi metode de lucru și tactici de acțiune, care propun transformări sociale și culturale menite să îmbunătățească condițiile de producere a mediului construit;

  2. orice alt tip de contribuție la dezvoltarea culturii vizuale contemporane, precum: grafică, film, animație sau web design; fotografie; design vestimentar, de accesorii sau obiecte curente; gastronomie, jocuri etc.

Fiecare participant va avea la dispoziție un modul spațial virtual de maximum 1x2x3m, a cărui orientare se va adapta mediului de expunere specific (machete, obiecte, panouri, video, etc.).

Propunerile vor fi ilustrate prin următoarele piese:

  1. un text de maximum o pagină de descriere a proiectului desfășurat (cine, când, unde, cum, de ce, pentru cine, cu ce rezultate);

  2. ilustrații ale scenariului de expunere în cadrul BNA (scheme de concept, schițe, vederi, planuri, secțiuni, simulări 3D din care să reiasă modul de utilizare și încadrare în spațiul alocat, precum și obiectele care urmează să fie expuse);

  3. opțional, pot fi propuse evenimente care să poată fi incluse în programul BNA 2016. Acestea vor fi descrise în maximum o pagină (formatul evenimentului, tema, participanți, durată)

Propunerile vor fi transmise în format pdf. (format maximum A3) pe adresa uarbna2016@gmail.com până la data de 25 septembrie 2016.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc