Publicat: 20 octombrie 2020

Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Amenajarea Parcului Est Cluj-Napoca”

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Parcului Est din Cluj-Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare. 
Noua amenajare va trebui să asigure conservarea  în condiții optime a zonei umede cu floră și faună specifice, dezvoltate spontan și constituind un biotop unic în mediul urban din Transilvania. Totodată, promotorul dorește amenajarea unui parc care să îndeplinească funcțiunile obișnuite pentru acest fel de spații publice, și care să reactiveze social și funcțional zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va deveni un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei Estice a municipiului Cluj-Napoca. 
Autoritatea contractantă a concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.
Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

PREMIILE ACORDATE Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 6.288.360 RON, fără TVA         Premiul II: 120.000 RONPremiul III: 60.000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
1. arh. peisag. Catherine Mosbach
2. arh. peisag. Peter Veenstra
3. dr. geograf Catherine Franceschi-Zaharia
4. arh. Ligia Subțirică – reprezentant AC
5. arh. Șerban Țigănaș – reprezentant OART
6. arh. urb. Toader Popescu
7. arh. Radu Ponta


Membri supleanți:
8. Cristian Domșa – specialist biodiversitate
9. arh. Tamina Lolev
Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.  

CALENDARUL CONCURSULUI

20/10/2020 - Lansarea oficială a concursului (data publicării în SEAP)
29/01/2021, ora 16:00 - Data limită Predare proiecte
05 - 07/02/2021 -  Jurizare proiecte 
08/02/2021 - Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul) Detalii pe site-ul OAR la: 
+ ANUNȚ LANSARE CONCURS

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: 
+PARC EST [RO]

și în limba Engleză:
+EAST PARK [EN]

Pentru anunțuri și știri privind concursul ne puteți urmări pe:
+ FACEBOOK OAR
+ FACEBOOK OAR CONCURSURI

Vă atașăm pachetul de presă care conține:
- comunicat de presă (.pdf și .docx)- afiș format A3 (jpg.)
- banner orizontal (.jpg).


Vă mulțumim!

Cu stimă,
Departamentul Concursuri OAROrdinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: concursuri@oar.archi
www.oar.archi/concursuri

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc