Publicat: 1 octombrie 2015, ultima actualizare: 2 octombrie 2015

ANAF organizează o licitație pentru atribuirea lucrărilor de proiectare a noului său sediu central și centru de date

ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) organizează o licitație pentru atribuirea lucrărilor de proiectare a noului său sediu central și centru de date.

Viitoarea clădire va avea două subsoluri + parter + 7 etaje și o suprafață construită desfășurată de 15.000 de metri pătrați. Clădirea ar urma să se construiască pe un teren donat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în apropierea Lacului Morii, din Capitală (Splaiul Independenței nr. 323 A). Construcția centrului de date face parte din proiectul de reorganizare al ANAF, realizat în parteneriat cu Banca Mondială.

Activitățile de proiectare scoase la licitație constau în elaborarea tuturor documentelor necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea studiului de fezabilitate, studiu geotehnic, PUD, intocmirea documentatiilor de avize, a proiectului tehnic, a detaliilor de executie, verificarea tehnica a proiectarii prin intermediul verificatorilor de proiect autorizati pentru fiecare specialitate in parte, urmarirea executiei în conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de construire. Valoarea estimatã a contractului de proiectare este de 1,56 milioane lei.

Proiectantul va fi ales după "oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic" . Criteriile de selecție sunt:

Pretul ofertei 40 % Descriere: Componenta financiara
Criteriul tehnic format din: 25 %, Descriere: I. Eficienta Investitiei - 25 puncte : PI=13,16%(p1+p2+........+p9)
Criteriul tehnic 15 %, Descriere: II. Functionalitatea Investitiei - 15 puncte: PII=13,04%(p1+p2+.......+p11)
Criteriu tehnic 20 %, Descriere: III. Economia Investitiei - 20 puncte: PIII=3,64%(p1+p2+...... +p6)

Punctaj maxim componenta tehnica: 60.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor de proiectare este 10 noiembrie 2015.

Comunicat oficial ANAF

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc