ANDALUZIA PENTRU ARHITECȚI - excursie de studiu realizată de un grup de membri ai UAR – octombrie 2016

În cea mai sudică parte continentală a Europei, pregătiți să redescoperim interferențe culturale oriental-catolice, am întâlnit de fapt niște adevărate capitale europene, care oferă arhitectului bucuria unui parcurs pluri-identitar perfect racordat la pulsul vieții contemporane.

Aici, noțiunea de „european” are un sens aparte, în lumina mileniului de istorie a luptei dintre arabii invadatori și creștinii spanioli – ca să putem astăzi vizita Andaluzia fără viză de Califat !!

Iată, foarte pe scurt, orașele vizitate:

Se poate remarca aici un excelent exemplu de atenție strategică, multi-generațională și transgresând politicul, în a păstra spațiu urban de „respirație” pentru ansamblurile constituite istoric – Cetatea și grădinile maure cunoscute sub numele de Alhambra.

Pentru a citi întregul material, cu mai multe imagini, vă invit să accesați situl UAR sau Buletinul on-line al UAR redactat de filiala Sibiu.

CORDOBA – imagine din turnul catedralei asupra cartierului arabo-evreiesc medieval.

SEVILLA – curte interioară în Alcazarul devenit palat al Regilor creștini.

SEVILLA – „parasolul parametric” din Plaza del Incarnacion.

Arh. Dorin Boilă  -  Sibiu (dec. 2016).

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc