Publicat: 8 mai 2017

Vă invităm la aniversarea împlinirii a 85 de ani a arh. Gheorghe Leahu, marți, 9 mai, ora 17.00 la CCA

Arhitectul Gheroghe Leahu s-a născut la 10 mai 1932, în capitala Basarabiei, Chișinău-România, astăzi Republica Moldova.

În prefața albumului „O viață printre case și culori al său”, arhitectul Gheorghe Leahu mărturisește: „Alungat dintre hotarele Basarabiei în care m-am născut, mi-am petrecut existența împletind amintirea meleagurilor strămoșești pe care le-am pierdut cu dragostea și uimirea pe care mi le-a produs descoperirea României, în anii de război, când ne-am refugiat peste Prut. Poate că toți cei care n-au pierdut niciodată locurile lor de baștină nu pre-țuiesc cât prețuiesc eu onoarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu, să mă nasc român și să-mi petrec toți anii de viață în România”.
 

„Memoriile arhitectului Leahu sunt o fericită ocazie de a intra în intimitatea unui artist, care are o veritabilă profesiune de credință: arhitectura, dar o arhitectură așezată pe un piedestal care este, de fapt, altarul culturii. Citindu-i memoriile nu îi facem prin acesta autorului o onoare, ci întregii noastre bresle i se face onoarea de a cunoaște în intimitate o devotată și dăruită personalitate..”

Prof. dr. arh. Sorin Vasilescu


Informatii preluate de pe siteul revistei Arhitectura. 


Vă așteptăm să îl sărbătorim pe Gheorghe Leahu, marți, 9 mai, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală din str. Jean Louis calderon 48.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc