Publicat: 16 iulie 2014, ultima actualizare: 17 iulie 2014

Anunț culegere date pentru ”Dicționarul arhitecturii românești moderne”

"Asociația Bucureștiul meu drag" realizează Dicționarul arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI), literele D-H (vol II). În cadrul proiectului, asociația colecteză de la profesioniștii ce activează în domeniul arhitecturii date biografice și informații referitoare la lucrări reprezentative.

Informațiile se vor prezenta sintetic, completînd fișele propuse de asociație, în maximum 30-40 de rînduri, cca. 1500-1800 semne, cu spații. Materialul va fi însoțit de o fotografie ce poate fi reprodusă. Persoanele interesate sînt rugate să trimită fișele completate pînă la data de 1 septembrie 2014 la adresele de e-mail: sidoniat@yahoo.com (arh. Sidonia Teodorescu), ralucaniculae10@gmail.com (arh. Raluca Niculae) sau gabi_petrescu79@yahoo.com (arh. Gabriela Petrescu).

Proiectul cultural Dicționarul arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI) a beneficiat de o finanțare din partea Uniunii Arhitecților din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii" în anii 2012 (vol I, literele A-C) și, respectiv, 2014 (vol II, literele D-H).

Documente atașate
fișă biografică
fișă construcții reprezentative

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc