Publicat: 26 februarie 2020

ANUNT CONCURS ARHITECT-SEF ORAS CURTICI

A N U N Ț

Având în vedere prevederile art.618 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, vă aducem la cunoștință că 

Unitatea Administrativ – Teritorială - Oraș Curtici organizează

C O N C U R S / E X A M E N

de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante de

ARHITECT – ȘEF din cadrul SERVICIULUI URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Condiții de participare la concurs:

-       studii universitare de licență absolvite cu diploma sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist și inginer în domeniul construcțiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art.36 alin.(10), la nivelul orașelor din Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-       atestat Registrul Urbaniștilor din România (PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR CARE OCUPĂ SAU INTENȚIONEAZĂ SĂ OCUPE FUNCȚIA PUBLICĂ DE ARHITECT-ȘEF se poate consulta aici https://www.rur.ro/procedura-atestare);

-       studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare (art.465 alin.3 OUG 57/2019);

Vechime în specialitate: minimum 5(cinci) în specialitatea studiilor absolvite;

Termen de depunere a dosarelor: dosarele de concurs se depun în perioada 28 februarie – 19 martie 2020 la sediul Primăriei orașului Curtici, județul Arad.

Probe stabilite pentru concurs:

-       selecția dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;

-       proba scrisă în data de 30 martie 2020 ora 1000;  

-       proba interviu: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Atât proba scrisă cât și interviul se vor desfășura la sediul Unității Administrativ - Teritoriale  –  Oraș Curtici, situat pe strada Primărie, nr.47.

         Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu  documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul acesteia www.primariacurtici.ro

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

- persoana de contactMegieșan Darius – Mircea  

- telefon: 0257464004, int.15 sau 0745389859

- e-mail: darius.megiesan@primariacurtici.ro

PRIMAR,

jr. Ban Ioan – Bogdan 

05 ANUNT CONCURS ARHITECT SEF.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc