ANUNȚ: CONCURS ÎN VEDEREA ANGAJĂRII UNUI SECRETAR GENERAL DE REDACȚIE PENTRU REVISTA ARHITECTURA

revista Arhitectura

Uniunea Arhitecților din România organizează un concurs în vederea angajării unui SECRETAR GENERAL DE REDACȚIE pentru revista ARHITECTURA, publicație a U.A.R. fondată în 1906.

A. Se caută un specialist în comunicare cu experiență organizatorică în coordonarea fluxului de informații al proiectelor editoriale care sa aibă următoarele APTITUDINI:

B. OBIECTIV - organizarea, funcționarea și menținerea fluxului de informații și materiale în cadrul revistei.

C. EXIGENȚE

REGULAMENT CONCURS
1. Concursul se desfășoară în două FAZE:
- F1. aplicație cu exprimarea intenției și detalierea experienței anterioare
- F2. Interviu

2. CANDIDAȚII vor elabora și trimite redacției revistei ARHITECTURA următoarele:
2.a. SCRISOARE DE MOTIVAȚIE
format doc/ maximum 400 cuvinte/ font calibri mărime 11 pct/ redactat bilingv - română (cu diacritice ) și engleză,
2.b. CURRICULUM VITAE
format doc/ maximum 600 cuvinte/ font calibri marime 11/ redactat bilingv - română (cu diacritice ) și engleză,
2.c. DESCRIEREA EXPERIENȚEI ANTERIOARE în 3 proiecte specifice:
format doc/ 1 proiect pe pagină/ format A4/ calibri 11/ română,
2.d. fotocopii după următoarele documente:
- diplomă de bacalaureat și cea de licență (studii superioare),
- certificate de specializare,
- certificate sau atestate de cunoaștere a limbii engleze TOEFL/ GRE sau echivalent,
2.e. DOUĂ SCRISORI DE RECOMANDARE de la fostul angajator și o personalitate relevantă în domeniul de expertiză al candidatului,

3. MOD DE SELECȚIE
3.a. Doar candidații considerați eligibili după prima fază vor fi invitați să susțină interviul.
3.b. Invitația de prezentare la interviu se va expedia de organizatorul concursului către candidat prin email.
3.c. Un apel telefonic în preziua fazei de interviu va confirma (sau infirma) disponibilitatea candidatului pentru ora la care a fost programat.
3.d. Durata fazei de interviu va varia între 10 - 20 minute.
3.e. Din comisia de concurs vor face parte 5 membri - un președinte și 4 membri.
3.f. Membrii comisiei vor nota cu valori de la 1 la 10 elementele prezentate și prestația candidatului în timpul interviului.
3.g. În Faza 1 se va formula recomandarea admis respins (peste punctaj).
3.h. Faza 2-a se va nota cu valori cuprinse între 1 și 10 puncte.

4. CALENDAR CONCURS
20 august - lansarea anunțului de concurs
10 septembrie - data limită de primire a aplicației prin poștă încheierea FAZEI 1
17 septembrie - anunțarea candidaților selectați pentru faza a 2-a
24 septembrie - interviu - Faza a 2-a
1 octombrie - anunțarea câștigătorului și semnarea contaractului de angajare

Întrebările se vor trimite prin email la:
redactia@arthitectura-1906.ro cu mențiunea Concurs SGR_A

5. ADRESA DE CORESPONDENȚĂ
5.a. Materialele solicitate se vor trimite prin poștă (sau depune direct la sediul CCA_UAR în ziua corespunzătoare datei limită fiecărei faze până la ora 16.00) la adresa:
Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, strada Jean Louis Calderon, nr. 48, sector 2, 020035 București.
5.b. Plicul va conține elementele solicitate listate în formatul solicitat, dar și încripționate pe un CD sau DVD.
5.c. Atât plicul, cât si CD-ul vor fi etichetate cu numele, prenumele și datele de contact ale candidatului.
5.d. Pe plicul A5 se va face mențiunea APLICAȚIE CONCURS SECRETAR GENERAL DE REDACȚIE - revista ARHITECTURA

DOCUMENTE ATAȘATE
Fișa postului

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc