Publicat: 23 martie 2016

Agent de distribuție revista Arhitectura

Revista „Arhitectura” este o publicație culturală reprezentativă (potrivit Legii 136/2015) a Uniunii Arhitecților din România, organizație profesională recunoscută de utilitate publică, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ. Revista are 6 numere/an și 5 apariții (nr. 4-5 dublu), având un volum de 144 p./număr, respectiv 176 p./număr dublu.

Responsabilitățile postului:

o   Prospectarea pieții și identificarea de noi canale de distribuție și vânzare a revistei „Arhitectura”

o   Urmărirea execuției contractelor încheiate de UAR cu difuzorii revistei;

o   Alimentarea la timp a difuzorilor în funcție de comenzile acestora pentru fiecare număr;

o   Întocmirea actelor de livrare (avize de expediție sau facturi fiscale în funcție de fiecare difuzor în parte);

o   Ridicarea retururilor de la difuzori și emiterea documentelor de retur pentru fiecare difuzor în parte (avize sau facturi);

o   Verificarea plăților venite de la difuzori și în unele cazuri încasarea contravalorii revistelor vândute de aceștia;

o   Actualizarea permanentă a bazei de date a abonaților prin adăugarea de noi abonați și eliminarea celora care perioada de abonare a luat sfârșit;

o   Depunerea revistelor destinate abonaților la oficiul poștal/ curier;

o   Întocmirea de facturi fiscale către fiecare abonat în parte, iar în cazul plăților în numerar întocmirea și de chitanțe;

·      Expedierea revistei prin poștă (inclusiv transport la oficii)/curier către depozitul legal, autorii fiecărei apariții, către colaboratori, biblioteci, alte instituții și organizații care primesc gratuit revista, din România sau din străinătate;

·      Organizarea standurilor proprii ale revistei în cadrul unor evenimente, vânzarea la stand;

·      Monitorizarea campaniilor de abonare;

·      Participarea la ședințele de redacție;

·      Ridicarea și gestionarea pe numere atât a tirajelor preluate de la tipografie, cât și a exemplarelor venite retur, gestiunea stocurilor aparițiilor mai vechi cu valoare comercială, evidența stocurilor aparițiilor mai vechi fără valoare comercială;

·      Monitorizarea punctelor principale de vânzare prin vizite regulate la punctele de desfacere, după caz, în București;

·      Întocmirea diferitelor rapoarte de vânzări, situații, analize relevante pentru îmbunătățirea activității de distribuție – lunare sau trimestriale, după caz; 

Cerințele postului:

·      Persoană energică, dinamică, întreprinzătoare, organizată;

·      studiile universitare cu profil economic constituie un avantaj;

·      cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

·      cunoașterea Microsoft Office – Word, Excel, Power Point;

·      contract de muncă pe durată determinată (12 luni), cu perioadă de probă, timp parțial de muncă (4 ore/zi).

Candidatul va trimite CV și scrisoare de intenție la secretariatul Uniunii Arhitecților din România, Str. Demetru Dobrescu nr. 5, București sector 1 sau prin e-mail la adresa uar_contact@yahoo.com pânăcel târziu la data de 8 aprilie 2016. Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: Angajare AGENT DE DISTRIBUȚIE REVISTA „ARHITECTURA”.

Evaluarea documentelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității și al egalității de șanse.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selecționate pentru interviu. Interviurile vor avea loc în perioada 18-20 aprilie 2016.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc