Anunt public - conditii de concurs proiecte culturale si sociale 2011

Uniunea Arhitectilor din Romania anunta lansarea sesiunii de finantare pentru proiecte culturale si sociale 2011.

In cadrul acestei sesiuni de finantare sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:

1. proiecte pentru Observatorul Urban al UAR.
2. proiecte finantate direct de UAR.

Procedurile de selectie se gasesc în Regulamentele specifice (cel al Observatorului Urban si cel al UAR).
Suma maxima ce poate fi solicitata pentru proiectele Observatorului Urban este de 16 000 lei.
Plafonul maxim pentru proiectele Uniunii Arhitectilor din Romania este de 40 000 lei.

Se acorda finantari nerambursabile pentru proiecte cu derulare în perioada 31 martie - 17 noiembrie 2011, în limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie/ aprobate anual de Senatul UAR.

Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale UAR.

Perioada de depunere a ambelor categorii de proiecte este cuprinsa în intervalul 22 februarie - 4 martie ora 14.00.

Solicitarile se trimit la urmatoarele adrese:

1. Calea Victoriei nr. 126, sect. 1, etaj 1, Bucuresti, pentru proiectele Observatorului Urban

2. Uniunea Arhitectilor din Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Dem. Dobrescu, nr. 5, pentru proiectele UAR.

Modalitati de trimitere a solicitarilor: prin posta recomandata, data relevanta este data expedierii prin posta, evidentiata de stampila postei sau prin livrare directa la sediul Observatorului Urban din Calea Victoriei 126 si respectiv la sediul UAR din Str. Dem. Dobrescu, nr. 5, zilnic de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00 - 14:00; cu mentiunea pe plic proiecte pentru Observatorul Urban sau proiecte pentru Uniunea Arhitectilor din Romania.

Pentru aflarea conditiilor necesare de participare, va rugam sa consultati pe site-ul UAR www.uniuneaarhitectilor.ro:

1. Componenta dosar concus proiecte culturale 2011

2. Regulamentul privind accesarea pentru proiecte culturale si sociale ale UAR 2011 (Anexa 3B)

3. Regulamentulul pentru concursul de proiecte finantate în cadrul Observatorului Urban 2011.

N.B. Cererile de finantare scrise de mana nu vor fi acceptate.

Calendarul Proiectelor cultural sociale:

- Depunere proiecte cultural - sociale: 4 martie , ora 14,00
- Jurizare: 7 - 9 martie
- Afisarea rezultatelor: 11 martie
- Depunerea contestatiilor: 15 martie, ora 14,00. [*]
- Analiza contestatiilor: 16 martie
- Aprobarea finantarii proiectelor în Senat: 18 martie
- Afisarea rezultatelor definitive: 21 martie
- Încheierea contractelor de finantare: 22 martie - 30 martie
- Desfasurarea proiectelor: 31 martie - 17 noiembrie 2011
- Sesiuni de comunicari: 18 - 19 noiembrie 2011

[*] Contestatiile se depun in scris la secretariatul UAR.

Multe detalii privind proiectele culturale si sociale ale Uniunii Arhitectilor din Romania aflati de la Secretariatul UAR - Tel/fax: 021.3156073, uar_contact@yahoo.com

De asemenea detalii legate de concursul de proiecte finantate in cadrul Observatorului Urban la tel 021.312.62.72 (persoana de contacat Elena Stoian) sau la adresa de e-mail contact@observatorulurban.ro

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc