Publicat: 19 mai 2020, ultima actualizare: 3 iunie 2020

Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iunie 2020)

ACTUALIZARE! Termen limită extins și o nouă sesiune de clarificare Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iulie 2020)  

Institutul Național al Patrimoniului (INP) a lansat, la data de 19 mai a.c., Apelul național de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020. O finanțare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale acestui apelul, și anume: 1) intervenții de urgență (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei).  

În urma întrebărilor primite în perioada 19 - 29 mai și ca rezultat al primei sesiunii de clarificare, au intervenit câteva precizări și modificări, atât în calendarul desfășurării apelului, cât și la nivelul documentației necesare solicitării de finanțare.

Astfel, extindem termenul de depunere a cererilor de finanțare (NOUL TERMEN: 1 iulie 2020, ora 20:00) precum și termenul până la care poate fi finalizat un proiect câștigător (NOUL TERMEN: 30 noiembrie 2020) în cadrul prezentului apel.

Calendarul complet, aici: https://patrimoniu.ro/timbru#calendar

Vă rugăm să rețineți documentația modificată și completată, disponibilă aici: https://patrimoniu.ro/timbru#documente.

Solicitanții care au descărcat pachetul disponibil până la data de 1 iunie, inclusiv, sunt rugați să aibă în vedere noile documente!

O listă de răspunsuri la întrebări frecvent adresate până acum este disponibilă la https://patrimoniu.ro/timbru#QA


MÂINE, miercuri, 3 iunie, în intervalul 17:00-19:00, răspundem din nou online întrebărilor dumneavoastră în legătură cu Apelul pentru proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020.

Vă puteți înscrie aici pentru a participa la consultarea online desfășurată prin intermediul platformei ZOOM. Ulterior înregistrării, veți primi un email de confirmare conținând datele de acces. Pentru orice dificultate întâmpinată, vă rugăm să ne scrieți la comunicare@patrimoniu.ro sau pe Facebook Messenger.

Întâlnirea va fi transmisă LIVE iar înregistrarea va fi disponibilă ulterior pe https://www.facebook.com/Patrimoniu 


Reamintim că prioritățile acestei sesiuni de finanțare sunt punerea în siguranță a monumentelor istorice în pericol și activarea comunităților locale în sprijinul patrimoniului cultural.

Apelul are în vedere finanțarea unor proiecte care se înscriu în cele două subprograme: 1) intervenții de urgență și 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare).

În prima categorie (IU) se primesc propuneri de proiecte pentru construcții care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, în scopul evitării pierderilor de vieți omenești sau rănirii grave a persoanelor, precum și distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare, intervențiile constând în: intervenții directe - consolidare a elementelor structurale și de arhitectură; intervenții indirecte - sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; lucrări conexe - desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor. Intervențiile și lucrările menționate se pot executa în baza unei autorizații de construire în regim de urgență, urmând ca documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT, DE - să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.

Cea de-a doua categorie (Proiectare) se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice și poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și investigații; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Pot beneficia de această finanțare, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanțare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate.

Informațiile complete despre Apelul de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile la https://patrimoniu.ro/timbru#apel

Vă stăm la dispoziție în continuare la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 129, pentru orice clarificare necesară după parcurgerea noii documentații.

Mulțumim pentru implicare! Mult succes!

3 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranță și elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurarea unor imobile monument istoric

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea apelului național de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanțare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent, și anume: 1) intervenții de urgență (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei).  

În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice, care cuprind: ▪ intervenții directe – consolidare e elementelor structurale și de arhitectură; ▪ intervenții indirecte – sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; ▪ lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervenției. Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istoriceși poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și investigații; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

„Lansăm acest prim apel de anul acesta, pentru a selecta o serie de proiecte finanțabile din sumele disponibile momentan din fondul Timbrului Monumentelor Istorice, având în vedere două priorități majore în zona protejării și restaurării monumentelor. Este vorba despre punerea în siguranță a unor monumente istorice aflate în pericol și de activarea, în acest proces, a comunităților locale în sprijinul patrimoniului cultural. Timbrul Monumentelor Istorice - perceput pentru evenimente și activități economice desfășurate în incinta sau în zona de protecție a unor monumente sau care valorifică imaginea acestora - se întoarce, astfel, în comunitățile locale prin proiecte de restaurare de calitate, pregătite riguros și susținute atât de proprietari cât și de membrii comunității” precizează Ștefan Bâlici, directorul general al Institutului Național al Patrimoniului.

Pot beneficia de această finanțare, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanțare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 20 iunie 2020, ora 20:00, iar procesul de aplicare se va desfășura exclusiv online. Mai multe detalii despre procesul de selecție, criteriile de evaluare a propunerilor, precum și setul complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt disponibile urmând acest link.

O sesiune de clarificare online va avea loc joi, 21 mai, începând cu ora 16:00. Instrucțiunile de acces, în curând, aici. Până atunci, ne puteți transmite întrebările dumneavoastră și pe adresa comunicare@patrimoniu.ro.


Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Muzeele care funcționează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecție ale acestora sau operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice sunt exceptate de la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București sau Turism Felix SA - Băile Felix dar și organizatorii unor festivaluri precum Cerbul de Aur (TVR), Summer Well Festival (Livada Advertising) sau mănăstiri precum Dragomirna, Sucevița sau Voroneț.

În categoria contributorilor care au ales să utilizeze mecanismul de compensare, realizând lucrări de protejare a unui monument istoric în cuantumul sumelor datorate pentru TMI, dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu și Biserica evanghelica fortificată din satul Viscri, jud. Brașov.

Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link .


Despre Institutul Național al Patrimoniului

Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] – principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil –, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Irina Dobriță, coordonator comunicare, tel: 0726 281 894, e-mail:  comunicare@patrimoniu.ro

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc