Publicat: 13 septembrie 2017

APUR - Premiul de excelență "Mihai Alexandru" - ediția a II-a

Câștigătorul primei ediții a Premiului de Excelență este arhitectul clujean Vlad Sebastian RUSU

Premiul de excelență "Mihai Alexandru" - ediția a II-a

Stimați colegi,

Anul acesta Asociația Profesională a Urbaniștilor din România organizează a doua ediție a Premiului de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism.

Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română, având vârsta de maxim 35 de ani. Premiul se acordă pentru activități cu caracter științific care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii 2 ani anteriori datei acordării premiului.

Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa contact.apur@gmail.com până pe data de 30 septembrie 2017. Dosarul va conține: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.

Regulament privind condițiile de participare și modul de atribuire

Art. 1 – Premiul se acordă pentru tineri cercetători în urbanism, având vârsta de maxim 35 de ani.
Art. 2 – Premiul este unic și se acordă anual, unui singur tânăr cercetător pentru contribuția sa personală în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.
Art. 3 – Participarea este deschisă tuturor tinerilor specialiști activi în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, de cetățenie română.
Art. 4 – Premiul se acordă anual, pentru activități cu caracter științific, în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului care pot fi dovedite prin prezentarea unui portofoliu de lucrări relevante din ultimii 2 ani anteriori datei acordării premiului (studii și cercetări, lucrări și articole publicate, alte activități de tip editorial, lucrări de doctorat, concursuri cu conținut științific, brevete de invenții etc.)
Art. 5 – Candidaturile se depun pe baza unui dosar transmis electronic la adresa contact.apur@gmail.com până pe data de 30 septembrie a anului curent. Dosarul va conține următoarele elemente: scrisoare de intenție, curriculum vitae (format Europass) însoțit de lista lucrărilor cu caracter științific, copii ale diplomelor relevante (studii universitare, studii postuniversitare, doctorale etc.) și elemente de portofoliu cuprinzând extrase sau forme integrale ale lucrărilor relevante.
Art. 6 – Scrisoarea de intenție va exprima succint argumentele care stau la baza candidaturii pentru Premiul ”Mihai Alexandru”, conturând totodată o atitudine proprie privind starea și evoluția domeniului amenajării teritoriului și urbanismului în România.
Art. 7 – Lucrările vor fi jurizate de către un juriu pluridisciplinar, format din 3 (trei) membri și un membru supleant. În activitatea sa, juriul va fi asistat de un secretar.
Art. 8 – Membrii juriului și secretarul acestuia sunt desemnați de către Consiliul Director al APUR până în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului curent. Jurizarea candidaturilor se desfășoară în cursul lunii octombrie.
Art. 9 – Festivitatea de premiere are loc în fiecare an în preajma Zilei Mondiale a Urbanismului (8 noiembrie). Locul și data exactă a festivității se anunță în fiecare an, nu mai târziu de 31 octombrie.
Art. 10 – Premiul constă într-o sumă de 250 de euro (brut) și în scutirea de plata unei cotizații anuale. În cazul în care premiul este acordat unui tânăr specialist care nu este membru APUR, acesta beneficiază și de scutirea de tariful de înscriere.
Art. 11 – Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Consiliului Director în data de 4 mai 2016 și adoptat prin hotărâre a Consiliului Director în conformitate cu competențele acestuia, în ședința din data de 19 mai 2016.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc