Publicat: 23 ianuarie 2022

Înscrieri deschise la „Arhitecții inovării”, un accelerator de afaceri pentru studenții de la arhitectură și specialitățile conexe

Arhitecții inovării este un proiect dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la arhitectură și specialitățile conexe, cu implementare în perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023. Acceleratorul de afaceri este implementat de fonduri-structurale.ro împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace și reprezintă o oportunitate de dezvoltare antreprenorială special concepută pentru acești studenți, oferindu-le acestora suport și finanțare nerambursabilă pentru pornirea unei afaceri.

Arhitecții Inovării a deschis pe data de 18 ianuarie 2022, înscrierile pentru participarea la prima etapă importantă a proiectului: cursurile de formare antreprenorială. Peste 340 de studenți sunt așteptați să se înscrie în proiect, iar urmare a selectării vor putea participa în perioada februarie-aprilie 2022 la curs de antreprenoriat gratuit, livrat în format online și certificat național.

Cursul este gândit să asigure familiarizarea tinerilor cu mediul antreprenorial și să îi sprijine atât cu noțiuni teoretice, cât și cu aplicații practice sub îndrumarea formatorilor pentru a înțelege principalele concepte legate de pornirea și derularea unei afaceri, dar și să își așeze ideile într-un plan de afaceri.

După încheierea cursurilor, va fi organizată o competiție de planuri de afaceri prin care 26 de afaceri vor fi selectate, iar studenții care le-au propus vor beneficia de mentorat, consiliere și alte activități suport suplimentare, dar și de finanțare nerambursabilă de până la 60.000 de euro pentru pornirea afacerii.

Pot aplica în cadrul proiectului „Arhitecții Inovării” persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Proiectul Arhitecții Inovării (POCU/829/6/13/142130) este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul liniei de finanțare Innotech Student. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.686.360,68 lei, din care 9.582.301,99 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, iar 104.058,69 lei contribuția proprie eligibilă a beneficiarului și partenerilor.

Persoanele interesate pot consulta, pentru detalii privind condițiile și procesul de aplicare, Metodologia Selectie Grup Tinta – Arhitectii Inovarii (142130)-Ian 2022 pe Scribd.

Întrebări pot fi adresate pe email la antreprenoriat@fonduri-structurale.ro, persoană de contact: Cristina Pojoga, 0725.0725.00.

Sursa

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc