Publicat: 12 septembrie 2018

Expoziția "Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea", 15-30 septembrie, la Muzeul Național Peleș, Sinaia

„Pentru arhitectura Bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități pe care nici o altă capitală din estul european nu a cunoscut-o.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu

Vicepreședintele Academiei Române

Expoziția, găzduită de Muzeul Național Peleș, în Holul de onoare al Castelului Pelișor, în perioada 15-30 septembrie 2018, cu ocazia Anului european al patrimoniului culturalși Centenarul Marii Uniri.Expozițiaare un conținut complex și de maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul interesat șicuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor edificii de arhitectură modernă relevante; lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est - europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției va avea loc sâmbătă, 15 septembrie 2018, ora 15:00.

Expoziția, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european. 

Proiectul cultural este realizat de Uniunea Arhitecților din România în parteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual și Muzeul Municipiului București. Acest proiect cultural a fost  finanțat în anul 2017 în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

Pentru detalii accesați: telefon: +4 0244 310 918   I  e-mail: peles.ro@gmail.com   I   www.peles.ro

ARGUMENT

Arhitectura modernă a Bucureștiului în contextul mediului economic prosper și al programelor generale ce vizau modernizarea orașului a constituit pentru România unul din factorii care a adus țaraînmiezul civilizației europene. Bucureștiul dispune de un valoros patrimoniu arhitectural modernist, realizat preponderent înperioada interbelică. Bucureștiul este considerată capitala est-europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă. 

Expozițiavalorifică nivelul extraordinar al creativității arhitecților români din perioada interbelică șidemonstrează că vasta producție de opere arhitecturale din București a avut un rol important, cu efecte vizibile îndevenirea modernității românești.

SCOP 

Clădirile interbelice au nevoie de intervenții urgente de consolidare, restaurare șipunere învaloare. Procesul de degradare șidistrugere, demolarea sau neîngrijirea multor clădiri de patrimoniu din București, care conferă identitatea arhitecturii moderne autohtone, poate fi oprit prin mai multe instrumente; cunoașterea este unul dintre ele. 

Expozițiadorește să aducă un instrument convingător spre o îmbogățirea cunoștințelor cetățenilor din București, instrument reprezentat de această arhitectură modernistă, pe care o regăsim pe principalele străzi ale Capitalei.

Creațiile marilor arhitecți moderni, primesc - prin acest proiect - o cheie de informare suplimentară șiun argument înfavoarea aprecierii, la justa valoare, acestea reprezintă simbolul perenității românești. Prin noutatea șicomplexitatea înțelegeriimodernității europene, proiectul aduce o perspectivă suplimentară învalorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.

JUSTIFICARE 

Încontextul actual al unui habitat „poluat” de produse arhitecturale făcute fără discernământ (ca o consecință a tehnologiilor șimaterialelor de construcții, nu ca deziderat) cultura arhitecturală este un liant semnificativ al gesturilor construite edificate responsabil. Înțelegereaarhitecturii moderne românești din perioada interbelică, analiza punctuală a creației arhitecturale a celor mai marcante personalități ale arhitecturii noastre reliefează fenomenului arhitecturii moderne  internaționale șimodul de reflectare a acestuia înarhitectura românească.

CE ESTE?

Expoziția„ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” are la bază o cercetare de actualitate, bine documentată fotografic, care se dorește un mijloc de familiarizare critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți români ai stilului modern. 

„ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” prezintă sursele formale și teoretice ale arhitecturii moderne românești din ariile urbane și expune operele arhitecților români interbelici. 

Prezentarea unor documente relevante și o analiză a operelor acestora fundamentează conținutul proiectului care evidențiază și argumentează cum raționalismul european s-a reflectat în arhitectura românească din perioada interbelică în deosebi în București. Raționalismul european, expresie a măsurii și echilibrului, a aspirat constant la concizie, puritate, frumusețe, eleganță. 

CUI SE ADRESEAZĂ  

Expozițiase adresează în primul rând arhitecților, dar și publicului larg interesat de arhitectura modernă din Bucureștiul anilor ’30, care doresc să își lărgească orizontul cultural. Expozițiacontribuie la o mai bună înțelegere a arhitecturii moderne românești în contextul modernității europene.

Expozițiase alătură cu competență numeroaselor proiecte expoziționale de istorie, teorie a arhitecturii, prin care o tânără generație de arhitecți români lărgesc considerabil aria cunoașterii trecutului nostru apropiat în contextul european și mondial.

ORGANIZATOR SI PARTENERI

Expozițiarealizată de dr. arh. Luca Matei Stoian,este găzduită deMuzeul Național Peleș. Expozițiaeste componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureștiului și Regalitatea”, proiectul realizat de Uniunea Arhitecților din România înparteneriat cu Academia Română - Secția de Arte, Arhitectură șiAudiovizual șiMuzeul Municipiului București.  

FINANTATOR

Acest proiect cultural a fost finanțat în 2017 încadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

CATALOGUL EXPOZIȚIE

Creațiile marilor arhitecți moderni primesc - prin acest album al expozitiei „ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian - o cheie de lectură suplimentară și un argument în favoarea aprecierii lor la justa valoare. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, cartea aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.

Expoziția, componentă a proiectului cultural „ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european. 

DESPRE AUTOR

„Luca Matei Stoian este reprezentantul unei generații tinere de arhitecți extrem de promițătoare, aș spune, foarte europene. Este produsul ȘcoliiRomânești de Arhitectură, este elevul unuia dintre importanții profesori ai Universității de Arhitectură, prietenul meu prof. arh. Sorin Vasilescu.

Ceea ce a reușit arhitectul Luca Matei Stoian, este să     realizeze o expoziție absolut remarcabilă, cu o deschidere de orizonturi șiea absolut remarcabilă.

Înorice caz lui Luca Matei Stoian îidatorăm această deschidere, care nu contează numai pentru istoria arhitecturii ci contează pentru întreagaistorie a culturii Românești.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu,

Vicepreședintele Academiei Române

Luca Matei Stoian este doctor arhitect, membru al Ordinului Arhitecților din România,membru al Uniunii Arhitecților din România, artist vizual, designer, bursier „Vasile Pârvan” (2012-2014) la „Accademia di Romania”, Roma, Italia, unde realizează expoziții internaționale personale șicolective de artă șiarhitectură. Susține prelegeri șiconferințe la facultăți de design șiarhitectură din Italia, Germania șiDanemarca.

ÎnRomânia, în2013, câștigă premiul secțiunii Imagine de Arhitectură la Anuala de Arhitectură 2013 cu fotografia „Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato”. Bazându-se pe o cercetare amplă șibine documentată câștigă,în2015, sesiunea de finanțare a Ordinului Arhitecților din România cu proiectul editorial intitulat „Reflexe ale arhitecturii moderne italiene înarhitectura românească” și, în2016, cu proiectul editorial „Interferențe arhitecturale italiene înarhitectura modernă românească”. 

În2017 câștigă la sesiunea de finanțare  ARCUB cu proiectul cultural „Arhitectura Interbelică  a Bucureștiului și Regalitatea”, proiect cultural finanțat încadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc