Arhiva foto a UAR

Logo arhiva de imagine

Tipuri de documente. Arhiva (în curs de constituire) este alcătuită din mai multe secțiuni: o serie de fotografii și alte documente (desene, materiale documentare, etc.) în legătură directă cu revista Arhitectura; o serie de albume de format 31,5 x 42,5 cm conținând planșe cu fotografii alb-negru (din cadrul Bibliotecii) și alte albume de formate diverse; o serie de planșe format aproximativ 22 x 31 cm, conținând fotografii alb-negru; o serie de negative pe sticlă (de tipuri diferite); o serie de alte fotografii grupate în plicuri; o serie de negative alb-negru și color; o serie de diapozitive color.

Conținut.Subiectele tuturor acestor categorii sunt variate: obiective de arhitectură veche (situri arheologice, arhitectură medievală) sau aparținând perioadei moderne, ilustrate prin imagini de ansamblu, vederi aeriene sau detalii de arhitectură; obiective de arhitectură promovate sau premiate cu diferite ocazii; artă monumentală; machete de arhitectură și proiecte; planșe de concurs; fotografii din cadrul unor evenimente, etc. Acumularea de material vizual nu a păstrat în timp o grupare tematică riguroasă, nici una dintre secțiuni neaflându-se în stare intactă în raport cu organizarea inițială.

Datare. Cu foarte rare excepții documentele datează din primii ani ai constituirii Uniunii Arhitecților (1953) și până după 1990, cele mai multe fotografii fiind realizate începând cu sfârșitul anilor ’50 și până la jumătatea anilor ’70.

Autori. Între primii fotografi autori poate fi menționat Stașek Corvin, fotograf profesionist de naționalitate cehă, născut în 1903. Înainte de a fi angajat al uniunii arhitecților și al CSAC (1957) Stașek Corvin lucra din 1919 ca fotograf profesionist (Foto Adele Bacău, 1919-1925, Foto Glob Academiei, Foto Victoria Curtea de Argeș/ București 1946-1954, Atelier fotografic Medgidia 1954-1955 ș.a. ).

Alți autori fotografi principali: Florentin Oiță, Gheorghe Dumitru.

Stadiu actual.O parte din documentele aparținând arhivei fotografice au fost scanate (cele în legătură directă cu revista Arhitectura), altele sunt în curs de scanare (albume 31x42,5 cm și planșe 22x31 cm). Procesul de scanare a fost precedat de aducerea într-o stare cât mai bună a documentelor și de identificarea și ordonarea acestora. Aceste acțiuni au fost însoțite de inventarierea digitală a documentelor, obținându-se o corespondență exactă între documentele digitale și documentele fizice.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc