Publicat: 5 noiembrie 2013, ultima actualizare: 4 iunie 2014

Masa rotunda: Recuperarea patrimoniului cultural din Bucuresti

invitatie masa rotunda

ARST Patrimony și Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR, vă invită vineri, 8 noiembrie 2013, incepand cu ora 14, la Masa rotundă " Recuperarea patrimoniului cultural din Bucuresti".

Cum se poate obține acest lucru? Prin crearea unor spații expoziționale personalizate și atragerea publicului spre un alt fel de abordare a patrimoniului arhitectural, dar si oferind posibilitatea interacțiunii în timp real cu suprafețele arhitecturale, vizual și auditiv, susțin organizatorii.

Invitați:

- conf. dr. Ioana Gabriela Beldiman - Universitatea Națională de Arte București

- Andrei Bîrsan - Președinte Asociația „Bucureștiul meu drag"

- Aurel Botez - Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice

- dr. arh. Viorica Curea - Președinte Uniunea Arhitecților din România

- dr. Virgil Ștefan Nițulescu - Director General Muzeul Național al Țăranului Român

- prof. dr. Andrei Pippidi - Universitatea București, Facultatea de istorie

- prof. dr. arh. Sorin Vasilescu - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu"

Dezbaterea face parte din proiectul cultural: "AUGMENTED REALITY IN SPATII DE TRANZITIE (pasaje, ganguri, curți interioare) realizat de Facultatea de Arhitectură de interior din cadrul UAUIM și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. În întregul demers al proiectului se încearcă conștientizarea atât a publicului larg cât și a comanditarilor asupra importanței patrimoniului cultural material și imaterial, prin aducerea operelor de artă în spațiile ambientale și arhitecturale bucureștene - pasaje, ganguri și curți interioare.

Pin dezbaterea "Recuperarea patrimoniului cultural din Bucuresti"se urmărește pe de o parte, crearea unor spații expoziționale personalizate, dar și umanizarea și punerea în valoare a acestor zone de tranzit aflate la limita dintre public și privat prin îmbinarea mai multor domenii conexe (arhitectură, pictură, noile media). Prin combinarea acestor mijloace inițiatorii proiectului încearcă să recreeze identitatea unui București pe care astăzi îl mai putem regăsi doar în paginile de jurnal sau în amintirea bunicilor noștri. "Clădiri vechi, zone întregi care poartă o amprentă istorică, edificii ale unor instituții de cultură, personalități care au marcat viața culturală bucureșteană, străzi cu povești, toate acestea au fost premisele studenților atât în faza de cercetare cât și în cea de materializare a proiectului. Este cu atât mai valoroasă această inițiativă, cu cât ea a pornit de la ideea unor tineri cărora, nu numai că le pasă de orașul în care trăiesc, ci și-au făcut din acesta o meserie. Ei sunt convinși că prin atitudine și implicare pot determina o acțiune pozitivă", spune coordonatorul proiectului, Dorina Onescu-Tărbujaru.

De asemenea orin acest proiect se încearcă inițierea tinerilor artiști - studenții de la arhitectură și design în studiul patrimoniului cultural existent prin implicarea acestora într-un workshop de cercetare și inventariere a spațiilor de tranzit, precum și realizarea unor arhive documentare fotografice și artistice.

Coordonator proiect: Dorina Onescu-Tărbujaru

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc