IN MEMORIAM profesor dr. arh. Aurelian TRISCU (1924 - 2018)

Cu tristete si profund regret, Uniunea Arhitectilor din Romania anunta decesul  prof. dr. arh. Aurelian TRISCU - personalitate de prima marime a vietii universitare si arhitecturale a tarii, dascal, profesionist si activist civic, model pentru confrati si intelectual respectat si stimat.

Slujba inmormintare: Bis. Stavropoleos ora 10, pe 4 Sept. Inmormintare: cimitir Iancu Nou (Mihai Bravu, linga Politie) aprox. 11:30-12

Distins profesor al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, personalitate de o vastă și solidă cultură umanistă, Aurelian Trișcu a fost și va rămâne ca unul din cei mai cunoscuți și apreciați oameni de cultură atașați patrimoniului construit și a salvgardrii lui. 
S-a numărat printre semnatarii memoriului din anii 1980 prin care se protesta împotriva demolării mănăstirii Văcărești. 
După 1990 a contribuit în mod substanțial la organizarea structurilor naționale de protecție a monumentelor istorice și la elaborarea legii monumentelor, a fost președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, membru marcant al ICOMOS România, reprezentant al țării în diferite foruri internaționale de specialitate.

Reproducem din spusele dl. prof. TRIȘCU in revista ARHITECTURA:

"O casă este un univers pentru cel care o locuiește. Și pentru cel care o face. În mod firesc, multe elemente care aparțin universului material și spiritual se regăsesc în arhitectură. Rolul de a le cuprinde continuu în ansamblul culturii și civilizației nu se referă doar la prestigiul arhitecturii, ci și la obligațiile sale. Arhitectura caută să fie atotînțelegătoare. Ea adună, compune, unește. În oraș, oferă spații pentru comunitate. Legile invită la consultări și la dezbateri publice înainte de aplicarea unor proiecte.

Și totuși întâlnești adeseori pledoarii care despart în loc să lege, neglijează sau chiar hulesc domenii și componente importante. De altfel, în ultima vreme, sunt frecvente astfel de atitudini în multe alte domenii ale societății noastre. Pornind de aici, se conturează o convingere care se consolidează în timp. Ea privește relațiile absolut necesare dintre oameni, procese, structuri, legăturile benefice dintre Vechi și Nou, conlucrarea (chiar și în aceeași persoană) dintre generalist și specialist, folosirea laolaltă a intuiției și a rațiunii. Fiecare astfel de binom, cu termeni aparent potrivnici, trebuie să fie privit ca parte constitutivă cu elemente necesare, în egală măsură, în politicile de organizare a spațiului public și privat, de întreținere și de protecție, de menținere a echilibrului între natură și arhitectură.
Au spus-o mulți, în diverse feluri. Printre ei, arhitectul japonez Kisho Kurokawa care, în timpul unei vizite făcute cândva în România, se referea la „Arhitectura simbiozei”. Și observa, împreună cu noi, ritualul de edificare a unei (biete) case țărănești, trăirea ei în Cosmos, conviețuirea cu gospodăria, cu vecinii, cu urmașii".

http://arhitectura-1906.ro/2012/04/„arhitectura-cauta-sa-fie-atotintelegatoare-ea-aduna-compune-uneste-arhitect-aurelian-triscu/

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc