Publicat: 12 iunie 2018

Uniunea Arhitecților din România are plăcerea să vă invite să participați la Bienala Națională de Arhitectură 2018, Ediția a XIII-a

Invitație 

Uniunea Arhitecților din România are plăcerea să vă invite să participați la Bienala Națională de Arhitectură 2018, Ediția a XIII-a. Tema acestui prestigios eveniment  este „100 de ani de arhitectură în România” și promovează recuperarea tradiției și dialogul cu modernitatea. 

Suntem în plină perioadă de înscriere a proiectelor în concurs (1 iunie-10 iulie), iar până la închiderea acestei etape au mai rămas  29 de zile.

Pentru că acum parcurgem etapa cea mai importantă revenim cu informații utile pentru a vă ușura înscrierea în concurs! 

Te poți înscrie, on line,  în concurs în  cele 11 secțiuni:

1. Secțiunea Arhitectura rezidențială va cuprinde toate tipurile de locuințe individuale și colective, finalizate în ultimii 2 ani.

2. Arhitectura construcțiilor publice se adresează proiectelor pentru programe arhitecturale specifice comunității: birouri, administrație, servicii, comerț, cultură, educație, sănătate, sport, agrement / loisir și spații de producție, finalizate în ultimii 2 ani.

3. Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților va cuprinde proiectele de restaurare a construcțiilor listate în LMI, consolidări de construcții listate sau aflate în zone protejate, construcții cu valoare culturală, ambientală care și-au găsit un destin diferit în societatea contemporană prin recuperarea și valorificarea arhitecturală, finalizate în ultimii 2 ani.

4. Design interiorse referă la proiectele de amenajare a spațiilor interioare - atât proiecte publice –comerț, cultură, birouri, educație, sănătate, sport, agrement, servicii sau administrație, cât și proiecte rezidențiale - individuale sau colective, finalizate în ultimii 2 ani.

5. Spațiul public incluziv se referă la spațiile de mobilitate urbană: amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.), alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile din țară, proiecte finalizate în ultimii 5 ani.

6. Secțiunea Rural include proiectele destinate mediului rural, indiferent de funcțiune sau gabarit, care își propun să activeze resursele locale -specific local, tehnici/ meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă - și să ofere continuitate și dezvoltare durabilă comunității - indiferent că este vorba despre o gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de beneficiar, finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 5 ani.

7. Arhitectura verde și energii alternative se va desfașura la Brăila și va cuprinde proiecte care valorifică, în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile cu consumuri minime în exploatare, care vizează clădiri noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 5 ani.

8. Secțiunea Publicații de arhitectură este destinată cărților și periodicelor - în format tipărit sau digital- de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură, conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate în ultimii 2 ani.

9. Fotografia de arhitectură se adresează autorilor de fotografie de arhitectură: arhitecți, studenți la Arhitectură, absolvenți sau studenți ai Facultăților de Arte Plastice și Film care au proiecte realizate în ultimii 2 ani.

Fotografia de arhitectură trebuie să se înscrie și să susțină tema Bienalei.

10. Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă. La aceasta secțiune se pot înscrie proiecte care se încadrează în categoriile școli de vară, tururi ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery, evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 5 ani.

11. Diplome-arhitecți în afirmare va cuprinde proiecte de diplomă de la Facultățile de Arhitectură, Design interior și urbanism, realizate în ultimii 5 ani.

GALELE  de Premiere se vor  desfășura pentru prima dată simultan, în 8 orașe din țară - București (1, 2, 4) , Brăila (7), Cluj (6), Constanța (3), Iași (8), Oradea (5), Sibiu (11), Târgu-Mureș (9, 10).

În jurul expoziției-concurs, prezentată publicului larg în luna octombrie, va fi organizată o suită de evenimente conexe - conferințe, expoziții, dezbateri profesionale, lansări de carte, manifestări culturale, evenimente de stradă care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului și care vor atrage nu numai profesioniști, ci și un public larg.

Vă punem la dispoziție o serie de informații utile și vă încurajăm să vă înscrieți la BNA 2018:

1. Puteți adresa întrebări  legate de concurs utilizând adresa de mail uarbna2018@gmail.com

2. Platforma pentru înscrierea proiectelor este https://www.entryform.ro/bna2018/

3. Regulamentul concursului se află la adresa

https://www.uar-bna.ro/2018/fisiere/regulament/Regulament_BNA_2018.pdf

4. Calendarul Bienalei pe care lucrăm în acest moment este următorul:

22 mai 2018: Lansarea BNA 2018

1 iunie 2018 – 10 iulie 2018: Predare online proiecte

26 iulie 2018: Comunicarea proiectelor selectate

5-17 septembrie 2018: Predare materiale tipărite – toate secțiunile

18 septembrie - 1 octombrie 2018: Jurizare

1-31 octombrie 2018: Expoziție concurs și evenimente BNA 2018

Aveți tot sprijinul meu și al echipei organizatorice în acest demers important și v-am fi recunoscători dacă ați putea distribui această invitație si altor colegi interesați de participare.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc