Publicat: 11 noiembrie 2016

Lansare carte "Brâncoveni: un drum spre trecut, o cale către viitor" marți, 15 noiembrie 2016, începând cu ora 18.00

Marți, 15 noiembrie 2016, începând cu ora 18, Art Conservation Support îi așteaptă pe toți iubitorii de patrimoniu, restauratorii și specialiștii din domenii conexe, pentru a discuta despre valorile artei medievale și punerea lor în valoare, prin restaurare. 


Evenimentul este găzduit de UNA Galeria, str. Budisteanu nr. 10, și se va desfășura în două părți: prezentări susținute specialiști și lansare de carte. Astfel, începutul întâlnirii este dedicat prezentării Brâncovenilor de către prof. univ. dr. Tereza Sinigalia și a restaurării picturii murale din Bolnița Sf. Arhangheli a mănăstirii Brâncoveni de către prof. univ. dr. Oliviu Boldura. După ora 19 discuțiile vor pune accentul pe apariția editorială, avându-i ca invitați pe Academician Razvan Theodorescu și conf. dr. Maria Dumbrăvician.

 

“Brâncoveni: un drum spre trecut, o cale către viitor”

Lucrare monografică lansată la editura Art Conservation Support

 

            Prilejuită de finalizarea unei restaurării foarte bine realizată, lucrarea monografică “Brâncoveni: un drum spre trecut, o cale către viitor”, autori prof. univ. dr. Tereza Sinigalia și prof. univ. dr. Oliviu Boldura, vine în întâmpinarea iubitorilor de patrimoniu și a specialiștilor.

            Marți, 15 noiembrie 2016, începând cu ora 18, Art Conservation Support îi așteaptă pe toți iubitorii de patrimoniu, restauratorii și specialiștii din domenii conexe, pentru a discuta despre valorile artei medievale și punerea lor în valoare, prin restaurare. Evenimentul este găzduit de UNA Galeria, str. Budisteanu nr. 10 și se va desfășura în două părți: prezentări susținute specialiști și lansare de carte. Astfel, începutul întâlnirii este dedicat prezentării Brâncovenilor de către prof. univ. dr. Tereza Sinigalia și a restaurării picturii murale din Bolnița Sf. Arhangheli a mănăstirii Brâncoveni de către prof. univ. dr. Oliviu Boldura. După ora 19 discuțiile vor pune accentul pe apariția editorială, avându-i ca invitați pe Academician Razvan Theodorescu și conf. dr. Maria Dumbrăvician.

Autorii cărții sunt personalități de seamă ale domeniului istoriei artei și restaurării cu experiență de aproape 50 de ani dedicați conservării și punerii în valoare a monumentelor istorice,  care ne-au împărtășit în avanpremieră câteva idei despre lucrarea care face obiectul monografiei:

            „Ideea acestei cărți a plecat de la restaurarea unui ansamblu mural practic necunoscut, cel din bolnița mănăstirii Brâncoveni din județul Olt. Dar, cum se întâmplă adesea, o realitate nou pusă în valoare trimite la altele, iar cercetarea descoperă că punctul de pornire este de fapt o verigă dintr-un lanț, aici, alcătuit în principal din monumente de arhitectură, a căror istorie coboară în timp cel puțin până în secolul al XV-lea și se continuă până în zilele noastre.

            Monumentele trecutului nu sunt doar Istorie, ci și Viitor. Am pierdut mult, dar experiențele restauratorilor de astăzi ne demonstrează că se poate recupera încă, și pune în valoare o parte substanțială din ceea ce a existat. Conservarea acestor mărturii și descifrarea mesajului lor pentru cei de astăzi și pentru cei de mâine, dincolo de datorie, poate fi o formă de împlinire a noastră a tuturor.” 

Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia – istoric de artă

            “Prin restaurarea picturilor murale de la bolnița mănăstirii Brâncoveni s-a urmărit recuperarea mesajului artistic autentic al unei epoci cu totul remarcabile. Vom descoperi că odată cu trecerea timpului acțiunea factorului uman a fost agresivă, iar degradările produse picturilor din Bolnița mănăstirii au redus mult din întregul de odinioară. Din acest motiv, dificultatea intervențiilor de restaurare a impus adoptarea unei metodologii complexe prin care s-a urmărit o eficientă conservare a picturilor. În ansamblu, modalitățile de prezentare estetică au constituit o provocare pentru echipa de restauratori, care a dat dovadă de o remarcabilă sensibilitate și abilitate tehnică, reușind o justă raportare la mesajul artistic original.

Prof. univ. dr. Oliviu Boldura – expert restaurator

Cele 200 pagini color ale cărții sunt structurate pe două părți, prima fiind o prezentare foarte bogată în informații a Ansamblului Domnesc de la Brâncoveni – azi dispărut și despre care există puține texte scrise - a Mănăstirii Brâncoveni și a Bolniței sale. Sunt expuse date istorice despre ctitori și evoluția ansamblurilor, sunt prezentate programele iconografice, este înțeleasă și arătată importanța locului pentru arta și arhitectura medievală românească. Partea a doua a cărții este dedicată procesului de conservare-restaurare a ansamblului mural din Bolnița Mănăstirii punând accentul pe particularitățile intervenției.

Lucrarea a apărut cu sprijinul Uniunii Arhitecților din România, din “Timbrul Arhitecturii” și a Administrației Fondului Cultural Național. Parteneri proiect: CERECS Art. S.R.L., Mănăstirea Brâncoveni, Institutul Național al Patrimoniului, Universitatea Națională de Arte , Revista Arhitectura, Muzeul Național al Țăranului Român.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc