Publicat: 16 februarie 2016

Sub semnul văzului - expoziție Călin Hoinărescu, 17 februarie - 5 martie

În perioada 17.02-05.03.2016, la Centrul De Cultură J. L. Calderon al Uniunii Arhitecților din România este deschisă expoziția „Sub semnul văzului” ilustrând monumente restaurate și lucrări de pictură și grafică realizate de arhitectul Călin Hoinărescu pe parcursul a mai bine de 45 de ani de activitate.

Ceea ce reunește ca un fir roșu opțiunile artistice ale autorului și conferă coerență expoziției este opțiunea pentru valorile spirituale tradiționale, integrate într-un context cultural izvorât din civilizația bizantină. Reperele definitorii ale spiritualității noastre cu opțiuni spre forme deschise atectonice, spre unitate multiplă și alcătuiri organice caracterizează o sensibilitate vizuală. Această ipostază este subliniată de lucrările expoziției simbolizate de titlul expozției „Sub semnul văzului”.

Institutului de arhitectură „Ion Mincu” în anul 1968 și a cursurilor postuniversitare,  secția de Urbanism în anul 1985, Călin Hoinărescu, a participat la elaborarea studiilor, documentațiilor de urbanism și a celor de restaurare a monumentelor istorice. Începând cu anul 1985 a inițiat și coordonat studiul privind locuința și gospodăria rurală din România, finalizat prin publicarea unui volum de relevee și analiză arhitecturală a habitatului rural. A fondat împreună cu alți specialiști, în anul 1990, Asociația Română pentru Sate și Târguri – ECOVAST, al cărui președinte fondator este. Asociația europeană desfășoară activități cu scopul asigurării protecției peisajului cultural și a identității naționale și locale, în cadrul căreia a participat la elaborarea proiectului Convenției Europene a Peisajului.

A elaborat planurile urbanistice generale ale unor localități cu patrimoniu arhitectural tradițional reprezentativ din județul Prahova și evidența (inventarierea, cartarea și redactarea fișelor) monumentelor istorice din județ.

A participat la restaurarea și refuncționalizarea unor monumente istorice de mare valoare pentru patrimoniul național: Casa memorială Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, Casa Hagi Prodan din Ploiești, Biserica Antonie Vodă din Târgșoru Vechi, Castelul Iulia Hașdeu din Municipiul Câmpina, “Casa cu Grifoni” din Municipiul Câmpina, ansamblul fostei mănăstiri Apostolache din satul Apostolache, județul Prahova, Biserica „Sf. Nicolae” Tabaci din Vălenii de Munte, Biserica Mănăstirii Sinaia, conacul Bellu din orașul Urlați, județul Prahova, Muzeului Ceasului din Municipiul Ploiești, biserica Mănăstirii Măxineni, județul Brăila, Casa cu Blazoane din comuna Chiojdu, județul Buzău, Palatului Culturii (fost Palatul Justiției) din Ploiești.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc