Call for projects: Spații destructurate

Revista „Arhitectura" invită arhitecții și urbaniștii, deopotrivă profesioniști sau studenți, individual sau în echipă, să caute locuri asimilabile conceptului de „Spațiu destructurat", pe care apoi să le structureze cu mijloacele proprii arhitecturii și urbanismului, într-o contribuție care să aibă două segmente: o analiză a amplasamentului existent și o soluție de reabilitare, refuncționalizare, reintegrare într-un continuum spațial. Pot fi alese situri urbane, rurale sau componente ale unui peisaj extravilan delimitat, obligatoriu identificabile în România. Pot fi alese contribuții care au participat anterior la concursuri de idei, cu condiția să nu fi fost publicate deja într-o revistă de specialitate.

Un număr de șase studii de caz/ propuneri vor fi selectate și publicate în dosarul tematic al numărului 6/2015 al revistei „Arhitectura", având titlul anunțat mai sus.

Context:Arhitectura și urbanismul structurează spațiul. Nu pentru că mediul natural n-ar avea structură proprie - și încă de o coerență cum nici un arhitect nu poate spera să imagineze vreodată -, ci în ideea mereu reinventată a mediului locuit: util, protector, semnificativ. Un produs secundar previzibil și totuși mereu neașteptat al intervențiilor noastre de structurare antropologică a spațiului este apariția spațiilor destructurate. Rezultate fie ca reziduu al proiectului - ca de pildă locurile fără număr și fără nume de sub viaducte/ pasaje rutiere urbane - sau în urma părăsirii unor structuri cândva locuite, dar întotdeauna în preajma amenajărilor funcționale, spațiile destructurate ne apar ca disfuncții într-o ordine dezirabilă.

Reintegrarea acestor discontinuități în țesătura continuă a locuirii este așadar o preocupare la fel de firească a arhitecturii și urbanismului ca amenajarea însăși. Iar inventivitatea pusă în joc pentru a găsi soluția fiecărui caz în parte întrece adeseori iscusința profesională de fiecare zi. De aceea, un exercițiu de abordare a spațiilor destructurate în cadrul unui tur de orizont inegal și ludic, lucid dar fără pretenția epuizării temei, constituie o tentativă de răspuns pe măsura diversității de natură și anvergură a fațetelor chestiunii spațiilor destructurate. Formula cea mai potrivită pare aceea a unei competiții care să vizeze atât modul de a pune problema, cât și pe cel de a o rezolva.

O comisie de selecție formată din arh. Irina Popescu-Criveanu și arh. Monica Lotreanu, redactorul șef al revistei „Arhitectura", și prezidată de conf. dr. arh. Kovács Kázmér - care și-a asumat totodată coordonarea dosarului tematic - va alege din propunerile primite pe cele mai relevante și convingătoare, care să constituie materialul publicistic al numărului 6/2015 al revistei. Rezultatul selecției va fi comunicat tuturor celor care vor da curs prezentului „call for papers". Autorii propunerilor selectate și publicate vor fi premiați sub forma unui onorariu de participare de 400 euro (brut, echivalent în lei).

În funcție de numărul și calitatea propunerilor primite, în afara scopului publicistic prezentat mai sus, revista „Arhitectura" își manifestă disponibilitatea de a:

Modalitatea de predare a propunerilor

Toate contribuțiile se vor preda în format digital, fără anonimatul autorilor. Formatul de predare este următorul:

-2 planșe 70×100 cm structurate astfel:

-Un document tip Microsoft Word editabil care să includă textul utilizat în planșe, de max. 900 cuvinte, în limba română, cu diacritice;

-O prezentare succintă, de max. 150 cuvinte a autorului sau echipei contribuției.

Contribuția alcătuită din cele două planșe și cele două documente Word va fi arhivată și denumită astfel: „spatiidestructurate" „_" nume și prenume autor (unic sau coordonator echipă) - exemplu: spatiidestructurate_popescuemil). Arhiva digitală va fi trimisă printr-o platformă de transfer online la adresa de e-mail a redacției: office@arhitectura-1906.ro. Data limită a predării este 28 noiembrie 2015.

Pentru editarea contribuțiilor (studii de caz/ propuneri) sub forma unor articole în dosarul tematic, redacția își menține dreptul de a utiliza textul și imaginile din planșe pentru machetare compatibilă cu standardul machetei grafice a revistei.

Criteriile de apreciere și selectare a celor șase propuneri în vederea publicării în dosarul tematic al numărului 6/2015 al revistei sunt următoarele:

Întrebări și solicitări de clarificare pot fi trimise redacției revistei „Arhitectura" office@arhitectura-1906.ro numai în corpul mesajului, cu titlul mesajului: „intrebari call for papers".

Prezenta procedură „call for projects" are caracterul unei competiții de idei finalizate printr-o selecție bazată de criterii de apreciere, fără instituirea unei ierarhii. Scopul acestei competiții este publicarea proiectelor selectate în revista „Arhitectura" și nu creează obligații de consultanță sau proiectare pentru niciunul din actorii implicați: proprietari/ deținători ai amplasamentului, participanți, redacție.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc