Publicat: 16 martie 2023

Joi 23 martie, ora 18.00, în Calderon 48, vă invităm la "Cartea de arhitectură"!

Joi 23 martie, ora 18.00, in Calderon 48 va invitam la CARTEA DE ARHITECTURA !Un Dialog pe tema ... Dialogului! si Etica si Estetica in arhitectura Profesorul dr. arh. Augustin Ioan Loc în dialog : spațiu public - arhitectură sacră - topograme - "Ce sper să rămână, după lectură, este interesul meu atât pentru calitatea informației, pentru pertinența interpretărilor date acesteia, pentru opinii care să lămurească deopotrivă cauzele cât și soluții. Diagnostic, dar și tratament propus. Cauzele se știu. Soluțiile se ignoră. Mulți aleși chiar nu le știu, dar sunt câțiva care le știu și le ignoră deliberat, din incompetență, comportament de haită/elită prădătoare (sau ambele?). Vreau să se știe că răul se produce not on my watch.Am scris despre alegeri locale, programe de urbanism și arhitectură pentru câțiva candidați la primăria capitalei, propun cu obstinație teme care sunt evident necesare : reorganizarea administrativă a Comunei Bucuresci, o lege a zonei metropolitane București-Ilfov; includerea în PUG a unor cerințe obligatorii pentru orice se construiește în zona centrală și pentru absolut orice se construiește din bani publici, oriunde în oraș, surse alternative de energie regenerabilă, fotovoltaice dacă e acoperiș înclinat, terase verzi dacă sunt terase, fațade verzi etc."Raluca BECHERUArhitectură, etică și estetică "Carte analizeaza legătura dintre etică și estetică pentru cazul specific al arhitecturii. Punctul de plecare este dat de discursul vag din teoria arhitecturii, citindu-i pe teoreticieni ca John Ruskin, Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner, Greg Lynn, Tom Spector etc. sau parcurgând lucrări, precum Vers une architecture a lui Le Corbusier nu întâlnim o explicitare a relației dintre etică și estetică în arhitectură, ci mai degrabă discursuri aparent izolate, cu un caracter atipic față de orice lucrare din domeniul eticii. Estetica clădirilor devine o problemă de etică, iar granițele dintre domenii par a se estompa. Intrebarea la care această carte caută un răspuns este Cum poate fi înțeleasă mai bine legătura dintre etică și estetică pentru cazul specific al arhitecturii?, iar metoda propusă constă în analiza argumentelor prezentate de-a lungul timpului în teoria arhitecturii și în filosofie."

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc