„Casa cu blazoane”, com. Chiojdu, județul Buzău

Uniunea Arhitecților din România a achiziționat acest obiectiv de patrimoniu ȋn luna august 2009, cu intenția de a restaura clădirea Casei cu Blazoane și de a dezvolta ȋn jurul ei un obiectiv cultural-turistic atractiv la nivel național și internațional.

Casa cu Blazoane se află ȋn comuna Chiojdu, jud. Buzău, fiind monument istoric de importanță națională (BZ-II-m-A-02383).

U.A.R. a derulat ȋn colaborare cu Asocierea S.C. Restitutio S.R.L. - S.C. Duopart Consulting S.R.L. proiectul de Consolidare, restaurare și remodelare funcțională Casa cu Blazoane, Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, județul Buzău, finanțat din Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul de intervenție 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Poiectul are o valoare totală de 6.319.249,28 lei, cu o valoare a fondurilor nerambursabile solicitate de 4.981.617,34 lei.

În luna iunie 2015, Comisia de recepție și reprezentanții ADR Sud-Est au finalizat recepția ansamblului format din Casa cu Blazoane și clădirea punctului de informare. Ulterior au fost obținute autorizațiile necesare funcționării, iar ȋn prezent Casa cu Blazoane este deschisă publicului atât pentru vizitare, cât și pentru organizarea de activități social-culturale. 

Informații suplimentare:
Casa cu Blazoane.pdf

CASA CU BLAZOANE.ppt

Stare inițială, 2009

Începutul lucrărilor de protecție, septembrie 2009

Stadiul lucrărilor în 24 septembrie 2010

Stadiul lucrărilor în 30 aprilie 2013

Recepția lucrărilor, 25 mai 2015

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc