Publicat: 16 martie 2017

Vernisajul expoziției Catedrala Sfântul Mihail de la Alba Iulia - monument, desen, cercetare, 21 martie, ora 18.00 la CCA

Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București și

Uniunea Ahitecților din România

vă invită

 

marți, 21 martie 2017, ora 18.00

la CENTRUL DE CULTURA ARHITECTURALA

str. Jean Louis Calderon 48

 

la vernisajul expoziției

Catedrala Sfântul Mihail de la Alba Iulia

monument, desen, cercetare.

 

Expoziția va fi vernisată de Ileana Tureanu, președinte al Uniunii Arhitecților din România.

Despre evaluările și cercetările efectuate de Universitatea Tehnică și Științe Economice (BME), Facultatea de Istorie a Arhitecturii din Ungaria, la Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail de la Alba Iulia, în perioada 2000–2013, vorbește Halmos Balázs, membru al Academiei Maghiare.

Doamnele arheolog Daniela Marcu-Istrate si Raluca Iosipescu vor face o scurtă prezentare a rezultatelor cercetărilor arheologice.

 

***

În trecutul de aproape un secol și jumătate al Facultății de Istorie a Arhitecturii din cadrul BME a fost prezentă, de la începuturi, documentarea grafică a monumentelor arhitecturale, ca materie didactică și ca temă de cercetare. Aceste evaluări sunt păstrate în depozitul de desene al facultății. Dintre lucrările recente, prezentăm în premieră la București evaluările și cercetările efectuate la Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail de la Alba Iulia (2000–2013).

În decursul celor 150 de ani, metodologia documentării s-a dezvoltat permanent, principiul de bază al Facultății fiind de a considera ca sursă primordială a cercetării istorice clădirea, nu și-a pierdut valabilitatea. Importanța evaluărilor a fost accentuată și de faptul că ele au susținut, în mod activ, predarea proiectării în stiluri date.

Astăzi documentarea monumentelor servește deopotrivă cercetarea istorică (în domeniul arhitecturii) și protejarea stării clădirilor.

Facultatea își propune în continuare să-i implice pe studenți în lucrări de acest gen și să considere evaluarea monumentelor ca parte integrantă a predării istoriei arhitecturii, având în vedere că în arhitectura zilelor noastre reabilitarea și păstrarea patrimoniului este o sarcină importantă în care evaluarea constituie un element indispensabil al procesului de proiectare. Aceste proiecte contribuie la formarea generației următoare de cercetători și de talente.

Expoziția de față este o ilustrare perfectă a acestui proces complex și bogat.

Evaluarea Catedralei romano-catolice din Alba Iulia a început cu lucrarea de doctorat a lui Halmos Balázs referitoare la capela Lázó, în 2000, lui i s-a alăturat apoi Marótzy Katalin și împreună au cercetat mai multe părți ale clădirii, până în 2013. Expoziția prezintă foarte detaliat desenele și analizele, permițând pătrunderea în detaliile acestei catedrale și din punct de vedere al metodologiei cercetării.

 

Expoziția poate fi vizitată în perioada 21-26 martie.    

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc