Publicat: 25 aprilie 2016

Inaugurarea Centrului de Odihnă și Cultură al Arhitecților din Sinaia, 21 aprilie 2016

Inaugurarea Centrului de Odihnă și Cultură al Arhitecților din Sinaia a avut loc joi, 21.04.2016, în prezența doamnei președinte a Uniunii Arhitecților din România, dna. dr. arh. Viorica Curea, a unor membri ai Senatului - arh. Doina Marin, arh. Silvia Măldărescu, arh. Pavel Popescu, arh. Mircea Țibuleac, arh. Eugeniu Pănescu, precum și a dlui. arh. Călin Hoinărescu, autorul proiectului de restaurare și a dnei. ing. Carmen Ion, care a asigurat dirigenția de șantier. A fost prezentă la eveniment echipa administrativă a U.A.R. - arh. Dumitru Fanea, arh. Daria Mircea, Amalia Năstase, dar și dna. avocat Daniela Cioca. 

Centrul de Odihnă și Cultură al Arhitecților din Sinaia va găzdui atât evenimente culturale din spectrul arhitecturii și al artelor, la care este invitat să participe și publicul larg, cât si arhitecții membri ai Uniunii în căutare de odihnă. 

Foto arh. Mircea Țibuleac

 

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc