Publicat: 10 august 2023

Concursul de soluții pentru realizarea a 3 porți de intrare în comuna Peștișani, jud. Gorj

Concurs de arhitectură "Acasă la Brâncuși"

Dragi colegi arhitecti,

vă rugăm să vă înscrieți și să participați, în număr cât mai mare, la concursul de soluții pentru realizarea a 3 porți de intrare în comuna Peștișani, jud. Gorj.

Termenul final de predare este 28.08.2023, orele 14, pe adresa de mail : oar_tgjiu@yahoo.com

Regulament

ATELIERELE BRÂNCUȘI 2023Concursul de Arhitectură „Acasă la Brâncuși”

1. DATE GENERALE

1.1. PARTENERUL ȘI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.2. SCOPUL CONCURSULUI

1.3. TIPUL CONCURSULUI

1.4. LIMBA CONCURSULUI

1.5. JURIUL CONCURSULUI

1.6. SECRETARIATUL CONCURSULUI

2. PARTICIPAREA LA CONCURS

2.1. CALITATEA DE CONCURENT

2.2. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE DEPUSE DE CONCURENȚI

2.3. CONDIȚII DE ADMITERE ÎN JURIZAREA PROIECTELOR

3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

3.1. LANSAREA CONCURSULUI

3.2. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

3.3. DOCUMENTAȚIA PUSĂ LA DISPOZIȚIA CONCURENȚILOR

3.4. CONȚINUTUL PROIECTELOR1.

DATE GENERALE1.1.1. OAR Filiala Teritorială Oltenia, în calitate de partener, reprezentantă prin președinte arh. TIPARU Bogdan.

1.1.2. Uniunea Arhitecților din România, în calitate de partener, reprezentantă prin președinte arh. TUREANU Ileana.

1.1.2. Organizatorul concursului este Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, reprezentant, BÂNDEA Adrian Dan, manager.

1.1.3. Secretariatul concursului este asigurat de OAR Filiala Teritorială Oltenia, reprezentanța jud. Gorj, str.Republicii, nr.1, Târgu Jiu, jud. Gorj, reprezentată de arh. PASĂRE Viorel Dorel, șef reprezentanță jud. Gorj E-mail: oar_tgjiu@yahoo.com Tel: 0353.409005

1.1.4. Concursul este organizat în conformitate cu standardele stabilite, de comun acord, de organizator și parteneri.1.2. SCOPUL CONCURSULUI

1.2.1. Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții pentru integrarea a 3 (trei) porți de acces în comuna Peștisani, conform planurilor anexate la Regulament.

1.2.2 Proiectele vor fi selectate pe baze concurențiale și acordare de premii.

1.2.3. Concursul de soluții prin selectarea celor mai bune proiecte pentru integrarea portilor de acces în comună).

1.2.4. Juriului concursului este asigurat de organizator și partener.

1.3. LIMBA CONCURSULUI

1.3.1. Limba oficială a concursului este limba română. Documentația de concurs este redactată în limba română.

1.3.2 . Piesele de concurs vor avea, propunere Tehnică părți scrise și desenate (planșe) - în limba română.

1.4. JURIUL CONCURSULUI

1.4.1. Juriul este alcătuit din președinte și 4 (patru) membri:Președinte, arh.ȘTEFAN DorinMembrii: arh. TIPARU Bogdan (reprezentant OAR Filiala Teritorială Oltenia), arh. GABREA Sorin (reprezentant UAR) artist plastic BÂNDEA Adrian Dan (reprezentant organizator) primar PIGUI Cosmin (reprezentant Primăria Peștișani) Lucrările Juriului se vor desfășura în municipiul Târgu Jiu, într-un spațiu pus la dispoziție de către organizator și partener.

1.4.2. Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie pentru secretariatul concursului. Fiecare membru al juriului are un vot.

1.4.3. Juriul evaluează toate proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare;

1.4.5. Juriul stabilește o ierarhie a locurilor I, II , III și mențiunea concursului.

1.4.6.Secretariatul juriului este asigurat de OAR Filiala Teritorială Oltenia, reprezentanță jud. Gorj.

1.5. SECRETARIATUL CONCURSULUI

1.5.1. Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv în scris pe e-mail la adresa oar_tgjiu@yahoo.com

1.5.2. secretariatul asigură înscrierea concurenților și centralizează întrebările scrise ale concurenților .

2. PARTICIPAREA LA CONCURS

2.1. CALITATEA DE CONCURENT

2.1.1. Concurenții sunt arhitecți, absolvenți diplomați ai unei Facultăți de Arhitectură.

2.2. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE DEPUSE DE CONCURENȚI

2.2.1. Formular de participare conține:- datele concurentului care înscrie proiectul în concurs, individual sau de echipă

2.3.1. Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte:- direcțiile de proiectare date de tema concursului; regulamentul concursului; termenul de predare;

3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

3.1. LANSAREA CONCURSULUI

3.1.1. Data lansării este reprezentată de data 07 august 2023.Organizatorul va asigura publicarea concursului pe site-ul www.centrulbrancusi.ro (secțiunea Concursuri). Pagina concursului va conține prezentarea generală a concursului în limba română și în publicarea documentației de concurs.

3.2. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

3.2.1. Lansarea concursului: după data de publicare 07 august 2023, până în data de 31 august 2023. 3.2.2. Înscrierea se face prin transmiterea formularului la adresa de e:mail oar_tgjiu@yahoo.com

3.2.3. Înscrierea permite concurentului să primească prin e-mail confirmarea.

3.3. DOCUMENTAȚIA PUSĂ LA DISPOZIȚIA CONCURENȚILOR

3.3.1. Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe site-ul www.centrulbrancusi.ro (secțiunea Concursuri), atașat prezentului Regulament.

3.3.2. Documentația de concurs cuprinde:

ANEXA 1 - TEMA1.1. Tema concursului: Proiect de Arhitectură care are ca scop crearea și integrarea a 3 (trei) porți de acces în comuna Peștișani.

ANEXA 2 - REGULAMENT

2.1. Regulamentul concursului

2.2. Formulare de participare

2.3. Plan cadastral a celor trei locații,

2.4. Documentar fotografii

2.5. Anexă – Studiul formelor simple în opera brâncușiană, reflexii în lucrări de arhitectură contemporană

3.4. CONȚINUTUL PROIECTELOR

3.4.1. Un concurent sau o echipă poate depune un singur proiect în concurs, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

3.4.2. Propunerea tehnică (proiectul propus): 3 planșe format 700 X 1.000 mm, cu antetul pus la dispoziție de organizator și partener, paginate pe vertical.

4. PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR

4.1. Premiile vor fi acordate în urma selecției făcută de comisia de jurizare, astfel: Premiul I - 2000 euro, Premiul II - 1000 euro Premiul III - 500 euro, Mențiune - 200 euro (curs BNR, la data efectuării plății)

ORGANIZATOR,Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare “Constantin Brâncuși”Manager, BÂNDEA Adrian Dan

FORMULAR DE ÎNSCRIERENume / Prenume : __________________________________________________________________Adresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________Date de contact:Tel.: ______________________________E-mail: __________________________________________________________________Titlul Proiectului: ______________________________________________________________________________________________________________________________________Conținutul Documentației:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Data: ___________________ Semnătura (*): __________________________

2.3. PLAN CADASTRAL LA IEȘIREA SPRE TÂRGU JIU 1.jpg

2.4. DOCUMENTAR FOTOGRAFII, EXEMPLE DE PO RȚI TRADIȚIONALE DE INTRARE ÎN COMUNE.docx

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc