Concurs internațional de soluții: Centrul integrat de transplant Cluj-Napoca

Comunicat de presă privind lansarea concursului internațional de soluții Centrul integrat de transplant Cluj-Napoca

Ordinul Arhitecților din România, Filiala Transilvania a Ordinului Arhitecților din România și Consiliul Județean Cluj au bucuria de a anunța lansarea Concursului Internațional de Soluții „Centrul Integrat de Transplant Cluj-Napoca”.

Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru un Centru Integrat de Transplant, situat în zona centrală a Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Ansamblului Clinicilor Universitare.

Centrul Integrat de Transplant va face parte din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Proiectul are un puternic caracter inovator, urmărind realizarea primului centru de transplant din țară care acomodează toate facilitățile necesare pentru patru tipuri de transplant: transplant de cord, transplant de plămân, transplant hepatic și transplant renal.

Proiectul Centrului Integrat de Transplant își propune să ofere un exemplu de bune practici atât în ceea ce privește arhitectura medicală, cât și în ceea ce privește inserția unui volum de arhitectură contemporană într-un sit istoric, eterogen.

Autoritatea contractantă este Consiliul Județean Cluj, proprietarul terenului și beneficiarul rezultatelor concursului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR) în parteneriat cu Filiala Transilvania a Ordinului Arhitecților din România (OAR-T), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA - și prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de Arhitectură și Urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Juriul concursului

Membri titulari:

Membri supleanți:

  1. Arh. Claudiu Salanță – arhitect șef CJ Cluj
  2. Dr. Andrei Leșan
  3. Dr. Peter Jaksch
  4. Arh. Ștefan Bâlici
  5. Arh. Oana Gavriliu
  6. Arh. Dirk D’herde
  7. Arh. Andrei Șerbescu
  1. Dr. Alexandru Coman
  2. Arh. Silviu Aldea

Premiile acordate

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 4.252.500 EUR, fără TVA

Premiul II: 60.000 EUR

Premiul III: 30.000 EUR

Mențiunea I: 5.000 EUR

Mențiunea II: 5.000 EUR

Calendarul concursului

Lansarea oficială a concursului

Data lansării oficiale în SEAP

Vizită sit

19 iunie 2020

Data limită Predare proiecte

28 august 2020

ora 16:00

Jurizare proiecte

03 - 06 septembrie 2020

Anunț oficial câștigător

(conferință de presă cu juriul)

07 septembrie 2020

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
https://www.oar.archi/ro/concursuri/centrul-integrat-de-transplant-cluj-napoca

și în limba engleză:
https://www.oar.archi/en/concursuri/cluj-napoca-comprehensive-transplant-centre

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:
https://www.facebook.com/OARNational/
sau OAR Concursuri:
https://www.facebook.com/oar.concursuri/

Contact de Presă:
Iulia CUCU
e-mail: concursuri@oar.archi
tel: 0730.092.199

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc