Concurs de soluții - TERASA ȘI CURTEA INTERIOARĂ A UNIVERSITĂȚII DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM “ION MINCU” BUCUREȘTI - Reabilitare și Reamenajare

Asociația Absolvenților Urbaniști și Peisagiști din România - AAUPR și Clubul Studenților Urbaniști - CSU - UAUIM organizează un concurs de solutii având ca obiectiv reabilitarea și amenajarea terasei și a curții interioare din incinta Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" București. Se dorește transformarea acestora în două nuclee de interes pentru studenții și profesorii universității, ameliorând mai ales calitatea spațiului de recreere.

Concursul este deschis arhitecților, urbaniștilor, peisagiștilor și studenților arhitecți,urbaniști și peisagiști din România. Concurenții pot fi persoane fizice sau juridice, pot participa în echipe de minimum 3 persoane și de maximum 5 persoane, cu condiția ca cel puțin un membru să fie student sau absolvent al Facultății de Urbanism sau să dețină certificatul RUR pe specializarea Amenajare Peisageră. Premiul acordat este unic - 1000 euro pentru echipa câștigătoare a concursului.

Termene:
- Lansare concurs - 12 DECEMBRIE 2014
- Data și ora limită pentru înscrierea în concurs - 29 DECEMBRIE 2014 ora 23:59
- Data și ora limită pentru predarea proiectelor - 02 MARTIE 2015 ora 17:00
- Data limită de afișare a rezultatelor - 13 MARTIE 2015
- Data și ora limită de depunere a contestaților - 16 MARTIE 2015 ora 23:59
- Data afișării rezultatelor contestațiilor și a rezultatelor finale - 20 MARTIE 2015 ora 23:59
- Data și ora festivității de premiere - 27 MARTIE 2015 ora 19:00
- Perioada de implementare -1 APRILIE 2015

Înscrierea în concurs se realizează online prin trimiterea formularului Anexa 1 la adresa de e-mail: concursdesolutii.csu@gmail.com. Taxa de înscriere este de 100 lei/echipă în cazul echipelor formate exclusiv din studenți și 200 lei/echipă în restul cazurilor și se achită la înscriere în contul AAUPR - IBAN RO97FNNB001202991347RO02 -Credit Europe Bank - Sucursala Magheru, sector 1, București.

Secretariatul concursului este asigurat de Clubul Studenților Urbaniști - UAUIM București, Str. Academiei nr. 18-20, 010014 București, tel. (+40) 723 368 771 / (+40) 0728 394 049, e-mail: clubulstudentilorurbanisti@gmail.com

Persoane de contact: Ana-Maria Claudia Zahiu / Marin George Gabriel, reprezentanți Clubul Studenților Urbaniști, e-mail: concursdesolutii.csu@gmail.com,tel. (+40) 723 368 771 / (+40) 0728 394 049

Documente anexate: temă concurs, regulament.
Mai multe detalii: https://www.facebook.com/concursdesolutii

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc