Concurs de soluții: "Amenajare arhitecturala si iluminat - Spatiul turistic Salina Ocnele Mari"

Societatea Națională a Sării - Sucursala EM Rm.Vâlcea organizează concursul de soluții cu tema:

"AMENAJARE ARHITECTURALĂ ȘI ILUMINAT - SPAȚIUL TURISTIC SALINA OCNELE MARI"

Denumirea achizitorului: Societatea Națională a Sării SA - Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea, str.Căpitan Negoescu nr.15, județul Vâlcea

Telefon: 0250 733402 (Birou Turism int.255)

Fax: 0250 734844; e-mail: office@salvil.ro

Obiectivul principal al concursului este de a găsi cea mai bună soluție pentru amenajarea arhitecturală a spațiului turistic de la salina Ocnele Mari, în scopul creșterii atractivității acestuia și, în consecință, a numărului de vizitatori.

Precizăm că Societatea Națională a Sării SA nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor OUG nr.34/2006 pentru achizitiile de produse, servicii și lucrări și aplică Regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, regulament care va fi pus la dispoziția participanților împreună cu documentația de concurs.

Eventualele solicitări de clarificări se vor formula numai în scris și vor fi transmise la adresa/nr.de fax/e-mail din anunț, până la data de 24.09.2014.

Persoană de contact: ing.Constantin Melinte - director tehnic SEM Valcea, telefon 0722 287743.

Vizitarea amplasamentului poate fi făcută de luni până vineri, între orele 10 și 14, cu programare prealabilă la tel.0250 733402 interior 255

Data și ora limită pentru depunerea documentelor: 29.09.2014, ora 1500

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc