Concursul international pentru proiectarea Monumentului Limbii Române în scuarul Academiei de Stiinte a Moldovei

Academia de Științe a Moldovei anunță concursul internațional pentru proiectarea Monumentului Limbii Române în scuarul instituției (AȘM).
Monumentul va reflecta cu mijloace specifice artei sculpturale și arhitecturale importanța Limbii Române ca element constitutiv al statului nostru.

Concursul se desfățoară în perioada 1 noiembrie 2013 - 31 ianuarie 2014, urmând ca proiectele să fie prezentate la Academia de Științe a Moldovei, Direcția logistică (bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, bir. 205) .Persoanele interesate să participe la concurs vor primi de la Direcția logistică a AȘM regulamentul și tema condițiilor de concurs, precum și ridicarea topografică a terenului propus pentru amplasarea monumentului la scara 1:500.

La concurs pot participa sculptori, arhitecți și artiști plastici din toate țările.

Proiectul-câștigător va fi premiat și realizat în material în mărime naturală.


Relații la telefon: (022) 27 00 24 sau 079017510 sau AICI

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc